Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάρου / τα θέματα

Συνεδρίαζει το Δημοτικό Συμβούλιο θα πραγματοποιηθεί την ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1: Συζήτηση και απόφαση επί θεμάτων ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών που αφορούν τον Δήμο Πάρου.
ΘΕΜΑ 2: Θέση Δ.Σ. Πάρου επί του Σχεδίου Π..Δ. «Κατηγορίες και Περιεχόμενο Χρήσεων Γής» και ειδικότερα επί του άρθρου 14.
ΘΕΜΑ 3: Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012 της Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου.
ΘΕΜΑ 4: Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 της Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου.
ΘΕΜΑ 5: Αντικατάσταση μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
ΘΕΜΑ 6: Απόφαση σε αίτημα Αγροτικού Συνεταιρισμού Μάρπησσας.
ΘΕΜΑ 7: Απόφαση για την δράση «Προσβάσιμες παραλίες σε Άτομα με Αναπηρία».
ΘΕΜΑ 8: Απόφαση για χορήγηση άδειας ίδρυσης κολυμβητικής δεξαμενής στην περιοχή Πούντα Τ.Κ. Μάρπησσας Δήμου Πάρου, σε ακίνητο ιδιοκτησίας Μελανίτου Αντωνίου.
ΘΕΜΑ 9: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης δημοτικού καταστήματος Παροικίας.
ΘΕΜΑ 10: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Μετατροπή μαγειρείων πρώην Ξενία σε αρχείο
ΘΕΜΑ 11: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Επισκευή συντήρηση W.C. Δημαρχείου.
ΘΕΜΑ 12: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του  έργου: Παράκαμψη δρόμου Αλυκής.
ΘΕΜΑ 13: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Βελτίωση πλατείας και περιβόλου νέου Ναού Ζωοδόχου Πηγής.
ΘΕΜΑ 14: Έγκριση πρότασης τουριστικής επιτροπής για συνεργασία με την εταιρεία Icarus Sailing Media.