Περιφέρεια Ν. Αιγαίου: Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, τα θέματα


Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη  18/1/2012 και ώρα 12:00 με τηλεδιάσκεψη, στα καταστήματα της Περιφέρειας (Πλατεία Τσιροπινά)  στη Σύρο και (Πλατεία Ελευθερίας 1 ) στη Ρόδο, με θέματα:

1. Ανάθεση Αποστολής Αλληλογραφίας σε Εταιρεία Ταχυμεταφοράς Έτους 2012.
2. Προφορική μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση στέγασης των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Νάξου.
3. Προφορική μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση στέγασης των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Τήνου.
4. Προφορική μειοδοτική δημοπρασία για τη  μίσθωση στέγασης της Δνσης Ανάπτυξης, Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών και της Δνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας του Νομού Κυκλάδων.
5. Έγκριση Πρακτικών Δημοπρασίας για το έργο: «Επισκευή  Επαρχιακού  Οδικού Δικτύου  Άνδρου  (2011)»
6. Διάθεση πίστωσης για προμήθεια βιβλίου με τίτλο «ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ»(‘Ενα αρχαιολογικό ταξίδι στο Καστελλόριζο, στη Σύμη, στη Χάλκη, στην Τήλο και τη Νίσυρο).
7. Έγκριση Πρακτικού Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων/υπηρεσιών της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου στο Νομό Κυκλάδων.
8. Τροποποίηση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του υποέργου Νο 2 με τίτλο «Τεχνικός Σύμβουλος Επίβλεψης του έργου Διαμόρφωση Χερσαίων Χώρων Παραπλεύρως του παλαιού λιμένα Μυκόνου».
9. Έγκριση 2ου ΑΠΕ της Αρχικής Σύμβασης και του 1ου ΑΠΕ Της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου :« Βελτίωση Οδικού Δικτύου Διτυκού Άξονα Νήσου Ρόδου».
10. Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου: «Φωτεινή Σηματοδότηση Κόμβον Νήσου Κω».
11. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων στο Δήμο Αφάντου».
12. Εγκρίσεις μετακίνησης κ. Περιφερειάρχη, κ.κ.Αντιπεριφερειαρχών και Περιφερειακών Συμβούλων.