Ζητά τις αρμοδιότητες από το υπουργείο για την χρηματοδότηση επιχειρήσεων από το ΕΣΠΑ / Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου / ενίσχυση Περιφέρειας στα σισσίτια στην Ρόδο

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΙΣ 14:00 / 10.01.12

Στήριξη επιχειρήσεων και απασχόλησης διά της Περιφέρειας και όχι του Υπουργείου
Ζητά με επιστολή ο Γ. Μαχαιρίδης από τον υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης

 Να μην ασκούν τα Υπουργεία περιφερειακή πολιτική και να διαθέτουν πόρους, εν αγνοία των περιφερειακών και τοπικών δομών, ειδικά σε τομείς όπως η στήριξη των επιχειρήσεων για την αύξηση της απασχόλησης, ζητεί ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιάννης Μαχαιρίδης με επιστολή του προς τον υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Η επιστολή δημοσιοποιήθηκε…

…σήμερα 10/1 με σχετικό δελτίο τύπου που δημοσιοποίησε η διοίκηση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Το ερώτημα που βάζει ο ιστότοπος μας με αφορμή αυτή την ανακοίνωση είναι, πως θα μπορέσει να κάνει τέτοια πολιτική η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε περιοχές όπου η επιχειρηματικότητα δεν ασκείται σε ενιαίο γεωγραφικό χώρο; Γιατί να μην αποκεντρωθεί η αρμοδιότητα στο επίπεδο των Δήμων κάθε νησιού; Αν όχι για την εκπαίδευση εργαζομένων, η ενίσχυση επιχειρήσεων (που είναι κατά 99% τοπικές σε κάθε νησί) γιατί να μην γίνεται μέσω των Δήμων;

«Είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε καθοριστικά την εθνική προσπάθεια για ανάπτυξη και απασχόληση» τονίζει ο κ. Μαχαιρίδης, σε συνέχεια και των προσωπικών επαφών που είχε με τον υπουργό στην Αθήνα, ο οποίος ζήτησε από τον Περιφερειάρχη να καταθέσει και εγγράφως τις προτάσεις του, προκειμένου με πόρους από το ΕΣΠΑ να υποστηριχθούν οι ντόπιες επιχειρήσεις, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και προϋποθέσεων, ενθαρρύνοντας τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Αναλυτικά ο κ. Μαχαιρίδης αναφέρει στην επιστολή του:

 «Κύριε Υπουργέ,

Στη συγκυρία της οικονομικής κρίσης που πλήττει τη χώρα μας και κατανοώντας την προσπάθεια που καταβάλλει το υπουργείο, και εσείς προσωπικά, για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την τόνωση της απασχόλησης μέσω του ΕΣΠΑ, θέλω να καταθέσω τις προτάσεις μου που σε αλλεπάλληλες επαφές το έχω πράξει προφορικά.

Καταρχάς δεν είμαστε αντίθετοι στη χρησιμοποίηση πόρων του ΕΣΠΑ για ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με σκοπό τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Θέλουμε όμως οι πόροι να κατευθυνθούν στις επιχειρήσεις μέσα από αξιολόγηση και διαδικασίες της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας, για να μην παρατηρείται το φαινόμενο, Υπουργεία να ασκούν Περιφερειακή Πολιτική και να διαθέτουν πόρους, εν αγνοία των περιφερειακών και τοπικών δομών. Σε ό,τι αφορά την επιτυχία της προσπάθειάς σας θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα ευρύτερο θετικό κλίμα στην αγορά και ένα ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Σ’ αυτό μπορούμε να συμβάλλουμε:
1. Με την αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων και των πόρων σε περιφερειακό επίπεδο για να δοθεί η δυνατότητα οι αποφάσεις να λαμβάνονται από θεσμούς εγγύτερους στους εν δυνάμει επενδυτές που επηρεάζονται από αυτές και που σε τοπικό επίπεδο είναι εύκολα αναγνωρίσιμοι σαν «τοπικό αναπτυξιακό δυναμικό».
2. Με την απλούστευση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και τη θέσπιση ενός νέου νομικού και διοικητικού πλαισίου που να ευνοεί την επιχειρηματικότητα.
3. Με τη θέσπιση ενός νέου χρηματοδοτικού πλαισίου που να ενθαρρύνει τις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία.
4. Με την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αξιοποιούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής, τους παραδοσιακούς τομείς, τους πολιτιστικούς και περιβαλλοντικούς πόρους, τα τοπικά προϊόντα κ.λ.π.
5. Με την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με ιδέες για παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.

Κύριε Υπουργέ,

Η νέα στρατηγική για την περιφερειακή ανάπτυξη και την απασχόληση θα πετύχει μόνο εάν αποδειχθεί ικανή να κινητοποιήσει το τοπικό επιχειρηματικό δυναμικό και τους αναγκαίους πόρους, με ιεράρχηση και αποτελεσματική αξιοποίηση και των διαθέσιμων πόρων (ΕΣΠΑ, τραπεζικό σύστημα κ.λ.π.). Προς αυτή την κατεύθυνση απαιτείται μεγαλύτερη κινητοποίηση των τοπικών φορέων, στήριξη των επενδυτών με τον εντοπισμό των εμποδίων που απωθούν τους ιδιώτες επενδυτές, με τη δημιουργία υπηρεσιακής μονάδας στήριξής τους και επιτάχυνση των εγκρίσεων σε σχετικά μικρό χρόνο.

 Σε ό,τι αφορά στην πρόσβαση στα χρηματοδοτικά μέσα πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθειά σας να αναπτυχθούν περισσότερα μέσα. Η μη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων προκαλεί ασφυξία στις επιχειρήσεις με εμφανή τα αποτελέσματα και τις τεράστιες επιπτώσεις στην οικονομική ανάπτυξη και στα επίπεδα της απασχόλησης.

Είναι επιτακτική η ανάγκη δημιουργίας χρηματοδοτικού μηχανισμού σε σταθερή και διαρκή βάση, προκειμένου να εξασφαλιστούν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ισότιμες ευκαιρίες να αξιοποιήσουν το ντόπιο δυναμικό, με στόχο την περαιτέρω προαγωγή της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης. Η παντελής έλλειψη στήριξης από τον τραπεζικό κλάδο και η τεράστια αύξηση του κόστους δανεισμού είναι καταστροφικά για την επιβίωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας θα πρέπει να μας οδηγήσει και στη δημιουργία «ντόπιου αποταμιευτικού κεφαλαίου» που μπορεί να λειτουργήσει σαν «ανακυκλούμενο χρηματοδοτικό κεφάλαιο», προκειμένου οι τοπικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αντλήσουν πόρους κυρίως για μελέτες και σχεδιασμό νέων καινοτόμων προϊόντων, προσαρμοσμένων στην τοπική αγορά και τη ζήτηση.

Η Περιφέρεια μπορεί να συμβάλει σε αυτή την προσπάθεια στηρίζοντας την καινοτομία, την κατάρτιση στις νέες τεχνολογίες, την επιμόρφωση και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

Κύριε Υπουργέ,
Είμαστε στη διάθεσή σας προκειμένου να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο τα μέσα και τους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας προκειμένου να συνδράμουμε καθοριστικά την εθνική προσπάθεια για ανάπτυξη και απασχόληση».


Συνεργασία του Περιφερειάρχη
με την αντιδήμαρχο κοινωνικής πολιτικής

Ο Περιφερειάρχης με συνεργάτη στις εγκαταστάσεις που ετοιμάζεται το συσσίτιο

Σε συνέχεια της πρόσφατης κοινής συνάντησης του Μητροπολίτη Ρόδου κ. Κύριλλου, του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και του δημάρχου Στάθη Κουσουρνά, με σκοπό το συντονισμό των προνοιακών δράσεων, ο κ. Γιάννης Μαχαιρίδης συναντήθηκε σήμερα με την αντιδήμαρχο αρμόδια για την κοινωνική πολιτική Λίτσα Ροδίτη – Κρεμαστινού στις εγκαταστάσεις του παλιού Νοσοκομείου όπου στεγάζονται τα μαγειρεία του δημοτικού συσσιτίου.

Συμφωνήθηκε η περαιτέρω ενίσχυση της συγκεκριμένης δομής του Δήμου, με τη δέσμευση του Περιφερειάρχη για προμήθεια πρόσθετου εξοπλισμού, παράλληλα με την ενεργοποίηση των εθελοντικών ομάδων και την εξασφάλιση υλικών και τροφίμων από ιδιώτες. Η σημερινή συνάντηση εγκαινιάζει μια στενότερη συνεργασία Περιφέρειας και Δήμου Ρόδου με στόχο πάντα την καλύτερη οργάνωση και προγραμματισμό των παρεμβάσεων κοινωνικής αλληλεγγύης από την Αυτοδιοίκηση Α’ και Β΄ βαθμού για την ανακούφιση των αναξιοπαθούντων συμπολιτών μας.