Περίεργες εξελίξεις με τα οικονομικά των πρώην Δήμων της Νάξου / Ερώτηση Γ. Βρούτση στον υπουργό οικονομικώνΕρώτηση στον υπουργό οικονομικών κατάθεσε σήμερα ο βουλευτής Κυκλάδων της ΝΔ και αναπληρωτής οικονομίας Γ. Βρούτσης προκειμένου να δώσει αυτός απαντήσεις για το ποιο είναι τελικά το ύψος των οφειλών των πρώην Δήμων και Κοινοτήτων που μεταφέρθηκε στον σημερινό «Καλλικρατικό» Δήμο Νάξου και μικρών Κυκλάδων. Το ερώτημα προέκυψε ύστερα από διπλή ενημέρωση που έλαβε από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) ο Δήμος Νάξου. Και οι δύο ενημερώσεις έφθασαν τις τελευταίες ημέρες προκειμένου ο Δήμος να συμφωνήσει το υπόλοιπο και να υπογραφούν νέες δανειακές συμβάσεις. Η πρώτη ενημέρωση μιλούσε για 2,7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η δεύτερη μιλούσε για κάτι λιγότερο από 1 εκ ευρώ.

Είναι εύλογο ότι δεν μπορεί να «εξαφανίζεται» 1,8 εκ. ευρώ μέσα σε λίγες ημέρες (αν και είναι καλό για τον Δήμο Νάξου), το σπουδαιότερο όμως είναι να γνωρίζει ο σημερινός Δήμος Νάξου τι οφείλει, να γνωρίζει τι πρέπει να πληρώνει σε τοκοχρεολύσια, ώστε να γνωρίζει με πόσα χρήματα μπορεί να πληρώσει δαπάνες λειτουργίας και έργα.

Επίσης, προκύπτει και ένα ζήτημα πως δημιουργήθηκε το χρέος και ποιοι ευθύνονται γι’ αυτό, αν δεν πρόκειται για επενδύσεις οι οποίες απλώς δεν έχουν αποδώσει ακόμα. Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης Γ. Βρούτση:


«ΠΡΟΣ ΤΟ
N ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Θέμα: «Χρεωστικό υπόλοιπο πρώην Δήμων Νάξου και Δρυμαλίας»

Με την υπ’ αριθμ. 144020/13.12.2011 ηλεκτρονική αλληλογραφία που λήφθηκε στις 16.12.2011, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.) ενημέρωσε το Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων ότι φέρεται να εμφανίζει χρεωστικό άνοιγμα 2.778.501,72 €, το οποίο αφορά τους πρώην δήμους Νάξου και Δρυμαλίας.

Στη συνέχεια, το Τ.Π.Δ. απέστειλε το ανωτέρω έγγραφο στο Δήμο Νάξου με ορθή επανάληψη στις 19.12.2011, ενημερώνοντας πλέον ότι το χρεωστικό άνοιγμα των πρώην Δήμων Νάξου και Δρυμαλίας στις 31.12.2010 δεν είναι 2.778.501,72 €, αλλά 966.615,50 € ! Δηλαδή, το χρέος των πρώην Δήμων μειώθηκε σε μόλις τρεις ημέρες κατά 1.811.886,2 € !

Επειδή, ο φερόμενος έλεγχος του Τ.Π.Δ. προς το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων φέρεται να είναι πρόχειρος και εγείρονται σοβαροί λόγοι αμφισβήτησης για τον υπολογισμό του τελικού ύψους του χρεωστικού ανοίγματος, που διαπιστώνει μονομερώς το Τ.Π.Δ.. Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 49, παρ.1γ του Ν.3943/2011, ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων είναι υποχρεωμένος μέχρι την 31.12.2011 να αποδεχθεί το ανωτέρω χρεωστικό άνοιγμα και να συνάψει δανειακή σύμβαση με το Τ.Π.Δ. αγνώστων όρων. Επειδή, ο χρόνος που ορίζεται από το νόμο για την υπογραφή της δανειακής σύμβασης είναι ασφυκτικά περιορισμένος. Επειδή, με ομόφωνη απόφασή του δημοτικού συμβουλίου (α.π. 369/2011) ο νέος δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ζητά παράταση ενός έτους (31.12.2012), ώστε να υπάρξει εύλογος χρόνος για τη διενέργεια ενδελεχούς ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τον υπολογισμό του τελικού χρεωστικού ανοίγματος.

ΕΡΩΤAΤΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

  1. Διενεργήθηκε έλεγχος από το Τ.Π.Δ. που να διαπιστώνει το πραγματικό χρεωστικό άνοιγμα των πρώην Δήμων Νάξου και Δρυμαλίας και πότε αυτός έλαβε χώρα ;
  2. Σε ποιους λόγους οφείλεται η σημαντική μείωση –μέσα σε μόλις τρεις ημέρες- του αρχικού χρεωστικού ανοίγματος του Δήμου Νάξου ;
  3. Ποια έγγραφα, των οποίων ζητείται η κατάθεσή τους, πιστοποιούν το χρεωστικό υπόλοιπο των πρώην Δήμων Νάξου και Δρυμαλίας όπως αυτό προσδιορίζεται από το Τ.Π.Δ. ;
  4. Προτίθεται το υπουργείο δεδομένου των συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί να δώσει παράταση της καταληκτικής προθεσμίας για τη σύναψη του δανείου, όπως αποτελεί ομόφωνη απόφαση του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων αλλά και το αίτημα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου (α.π. 230/22/12/2011) ;

    Ο Ερωτών Βουλευτής
    Ιωάννης Βρούτσης
    Βουλευτής Κυκλάδων