Σχολικές Μονάδες στην Πάρο/ Στον «αέρα» τα πάντα

Ρεπορτάζ από την εφημερίδα «Τα Νέα Πάρου – Αντιπάρου» της 3 Δεκεμβρίου 2011

Στις 11 Νοεμβρίου στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του νησιού μας είχαν συζητηθεί τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σχολικές μονάδες του Γυμνασίου Παροικιάς και του 2ου Δημοτικού Σχολείου Παροικιάς, όπως και θέματα που απασχολούν την εκπαιδευτική διαδικασία. Για τη συνεδρίαση εκείνη η εφημερίδα μας είχε δημοσιεύσει πλήρες ρεπορτάζ πριν δύο εβδομάδες. Το δημοτικό συμβούλιο είχε αποφασίσει ομόφωνα να εκδοθεί ψήφισμα διαμαρτυρίας για την κατάσταση στον τομέα της εκπαίδευσης. Το ψήφισμα (ενώ η απόφαση είχε ληφθεί στις 11/11) εκδόθηκε μόλις στις 30 Νοεμβρίου.

Επίσης, το δημοτικό συμβούλιο είχε αποφασίσει να ορίσει τον κ. Ταΐρη Στέργιο, πολιτικό μηχανικό του δήμου, ως υπεύθυνο για την παρακολούθηση της πορείας του θέματος του Γυμνασίου Παροικιάς και του 2ου Δημοτικού Σχολείου Παροικιάς. Δηλαδή, τα «βήματα» που θα ακολουθήσουν μέχρι την επίτευξη του στόχου να χτισθεί νέο σχολικό κτίριο. Η ανέγερση σχολικών κτιρίων μέχρι και τις 31/12/2010 ήταν αρμοδιότητα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης σε συνεργασία με τον κρατικό ΟΣΚ. Μετά την κατάργηση των Νομαρχιών με το Νόμο «Καλλικράτης» η αρμοδιότητα διαβιβάστηκε στους Δήμους. Δηλαδή, για την ανέγερση του Γυμνασίου Παροικιάς και του 2ου Δημοτικού Σχολείου Παροικιάς αποκλειστικά αρμόδιος από την 1η Ιανουαρίου 2011 είναι ο Δήμος Πάρου.

Παρόλο ότι πέρασε ένας σχεδόν χρόνος από…

…την ανάληψη αυτών των καθηκόντων του, είναι εμφανές ότι ο δήμος του νησιού μας δεν έχει προβεί σε καμία ουσιαστική ενέργεια. Απόδειξη γι’ αυτό είναι ότι ο δήμος Πάρου συζήτησε για πρώτη φορά το θέμα στις 11/11/2011 και αυτό έγινε μόνο όταν 9 δημοτικοί σύμβουλοι της Δημοτικής Παράταξης «Πάρος – ΑΞΙΑ» το ζήτησαν αυτό εγγράφως από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου. Και όλα αυτά έγιναν, αφού είχαν κινητοποιηθεί οι γονείς και οι μαθητές του Γυμνασίου Παροικιάς. Μέχρι εκείνη τη στιγμή ο δήμος Πάρου δεν ήταν ούτε παρατηρητής των όσων είχαν γίνει. Ακόμα, το θέμα είχαν θέσει με ερώτησή τους στο Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Π. Τζανακόπουλος και Κ. Μπιζάς.

Το ιστορικό

Στις 3 Σεπτεμβρίου 2010 το Υπουργείο Οικονομικών, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με έγγραφό του (αρ. πρωτ. 40785) αποφάσιζε – μετά από πρόταση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων των μελετών:

α) 2ο Γυμνάσιο Παροικιάς (προϋπολογισμός 400.00 ευρώ, αρχική πίστωση 1000 ευρώ) και β) Επέκταση 2ου Δημοτικού Σχολείου Παροικιάς (προϋπολογισμός 120.000 ευρώ, αρχική πίστωση 1000 ευρώ). Επίσης, την απόφαση κοινοποίησε και στην Τράπεζα Ελλάδος με τη σημείωση ότι: «μπορεί με την υπογραφή της να εκτελεί εντολές κατανομής χρηματοδότησης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου μέχρι του ύψους των πιστώσεων που εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση». Στις 6 Σεπτεμβρίου 2010 η Εφημερίδα της Κυβέρνησης (αρ. φ. 1505) δημοσίευσε την απόφαση ανάθεσης στην «Εγνατία Οδός Α.Ε.» της αρμοδιότητας μελέτης και κατασκευής έργων υποδομών στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Στις 16 Μαΐου 2011 η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» με έγγραφό της προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου και την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ενημέρωνε ότι οι μελέτες Νοτίου Αιγαίου αρμοδιότητας της άλλαζαν κωδικό και από «ΣΑΜ 071/4» μεταβιβάζονταν στη «ΣΑΜΠ 067/3». Στις 28 Ιουλίου 2011 η «Εγνατία Οδός» με νέο έγγραφό της προς το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, παρακαλούσε όπως μεριμνήσουν οι αρμόδιοι ώστε να ενταχθούν στο νέο κωδικό «ΣΑΜΠ 067/3» οι μελέτες των έργων του Νοτίου Αιγαίου.

Το σύνολο των μελετών των έργων του Νοτίου Αιγαίου ήταν προϋπολογισμού 3,5 εκ. ευρώ, ενώ το ύψος των πιστώσεων για το 2011 ανέρχονταν στα 1,7 εκ. ευρώ. Η «Εγνατία» ακόμα, στο έγγραφό της, υπενθύμιζε ότι σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση της 1/9/2010 τα έργα είχαν εκχωρηθεί και μεταβιβαστεί σ’ εκείνη, συμπεριλαμβανομένων και των προϋπολογισμών των ήδη εγκεκριμένων μελετών. Τέλος, η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» σημείωνε: «Σε αντίθετη περίπτωση, σας γνωρίζουμε ότι δεν θα είναι δυνατή από την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» η υλοποίηση της πλειονότητας των έργων που μεταβιβάστηκαν στην εταιρεία με την ανωτέρω Κ.Υ.Α. λόγω έλλειψης χρηματοδότησης των μελετών, που είναι απαραίτητες για την ωρίμανση των έργων». Με λίγα λόγια έως και το τέλος Ιουλίου το έργο των μελετών των δύο σχολείων της Πάρου ήταν στον «αέρα». Και όχι μόνο έως το τέλος Ιουλίου, αλλά ήταν στον «αέρα» και έως τις 31 Οκτωβρίου! Και όμως, όλο αυτό το χρονικό διάστημα ο κ. Χρ. Βλαχογιάννης που δεν είχε ενδιαφερθεί για την πορεία υλοποίησης της μελέτης δήλωνε στο δημοτικό συμβούλιο ότι «το έργο έχει μεταβιβαστεί στην «Εγνατία». Κάτι βέβαια, που οι πάντες γνώριζαν από την 1η Σεπτεμβρίου 2010!


Η νέα εξέλιξη

Στις 1/11/2011 η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με έγγραφό της (αρ. πρωτ. 3828) ενημερώνει για νέα αλλαγή του κωδικού του έργου της μελέτης. Συγκεκριμένα, στο έγγραφό της γράφει: «[…] Σε συνέχεια της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης και στο πλαίσιο της ωρίμανσης έργων από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., προκειμένου να υποβληθούν προτάσεις προς συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, και έχοντας υπόψη την (α) σχετική Απόφαση, με την οποία εγκρίθηκε η χρηματοδότηση μελετών ωρίμανσης έργων μέσω της ΣΑΜΠ 067/3 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, παρακαλούμε για τις ενέργειες σας για τη μεταφορά της εν λόγω χρηματοδότησης από ΣΑΜΠ 067/3 στη ΣΑΜ 071/4, και συγκεκριμένα: α) για την εγγραφή στη Σ.Α.Μ. 071/4 έργου με στοιχεία: Μελέτες ωρίμανσης έργων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου από την Εγνατία Οδός Α.Ε. προτεινόμενος προϋπολογισμός 1.800.000 ευρώ, προτεινόμενη πίστωση 200.000 ευρώ». Δηλαδή, γι’ ακόμα μία φορά είχαμε αλλαγή κωδικών και τίποτα άλλο! Επί ένα χρόνο, όπως διαβάζει και ο αναγνώστης μας, έχουμε ένα χαρτομάνι από την μία υπηρεσία στην άλλη, δίχως τίποτα το χειροπιαστό.

Η μόνη αλήθεια που υπάρχει είναι ότι επί χρόνια τα Παριανόπουλα κάνουν μάθημα μέσα σε προκάτ αίθουσες ή σε αίθουσες άλλων κτιρίων που ενοικιάζονται. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι στην Παροικιά έχουμε το μοναδικό «προνόμιο» να έχουμε μαθητές της Β’ Γυμνασίου οι οποίοι ουδέποτε στη μαθητική τους ζωή δεν έχουν κάνει μάθημα σε κανονική αίθουσα, παρά μόνο σε προκάτ άιθουσες. Και αναφερόμαστε φυσικά στους μαθητές που είχαν τη «τύχη» να φοιτήσουν αρχικά στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Παροικιάς και τώρα είναι μαθητές του Γυμνασίου Παροικιάς. Πάντως, ο κ. Χρ. Βλαχογιάννης (καθ’ ύλη αρμόδιος σύμφωνα με το Νόμο «Καλλικράτης» για την ανέγερση σχολείων στο νησί μας) δηλώνει στις 29/11 στο σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του Γυμνασίου Παροικιάς: «Η κ. Αναστασοπούλου Διευθύντρια της Διεύθυνσης προγράμματος Προτύπων και Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Υποδομών με ενημέρωσε ότι το παραπάνω αίτημα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Περιμένουμε την απόφασή του (ζήτημα τυπικό) για να προχωρήσει η «Εγνατία Οδός» την εκπόνηση της μελέτης». Στη συνέχεια της απάντησής του ο κ. Βλαχογιάννης γράφει ότι η «Εγνατία» απάντησε και προς την Αποκεντρωμένη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με την παράκληση να μεριμνήσει για μεταβίβαση του προϋπολογισμού από τη ΣΑΜΠ 067/3 στη ΣΑΜ 071/4 και συνεχίζει: «[…] Απάντηση δεν υπήρξε, ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι η Αποκεντρωμένη Περιφέρεια ήταν νεοϊδρυθείσα και φυσικό είναι να αντιμετωπίζει προβλήματα οργάνωσης…».


«Δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες μου»

Για τα υπόλοιπα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Γυμνάσιο Παροικιάς ο κ. Χρ. Βλαχογιάννης σημειώνει στην απάντησή του προς τους γονείς: «Σχετικά με τις ενέργειες που έχουν γίνει από μέρους μας για τη δεύτερη ξένη γλώσσα στα γυμνάσια, τις ελλείψεις σχολικών βιβλίων, τις ελλείψεις εκπαιδευτικών και τον εμβολιασμό των μαθητών, αφού σας επισημάνω ότι τα παραπάνω δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Οργανισμού Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σας τονίζω ότι πολλάκις επικοινώνησα με τους αρμόδιους φορείς της εκπαίδευσης σε επίπεδο Περιφέρειας αλλά και με το Υπουργείο Παιδείας (επισυνάπτω σχετικά έγγραφα), δυστυχώς, μέχρι σήμερα τα αιτήματά μας δεν έχουν ικανοποιηθεί. Τέλος, σας τονίζω ότι η Δημοτική Αρχή θα κάνει ότι μπορεί για να διασφαλίσει τις καλύτερες συνθήκες και κτηριακές υποδομές για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων». Σε ότι τώρα αφορά τα έγγραφα που γράφει ότι έστειλε ο κ. Βλαχογιάννης αυτά είναι: α) Επιστολή στις 24/5/11 στο υπουργείο παιδείας με την οποία ζητά να συνεχιστεί η εκμάθηση ως δεύτερης γλώσσας, της Ιταλικής. β) Επιστολή στις 6/10/11 στον περιφερειακό διευθυντή Α/βθμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης κ. Ράπτη με την οποία ζητά να διδάσκονται οι ξένες γλώσσες. Στην πρώτη του επιστολή – η οποία έχει και λάθος τα αριθμητικά στοιχεία των μαθητών που μαθαίνουν τις ξένες γλώσσες – είναι σαφές ότι δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα. Στη δεύτερη επιστολή του – που και αυτή δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα – είναι και πάλι σαφές ότι έγινε για να υπάρχει «αποδεικτικό ενδιαφέροντος», αφού είναι γνωστό ότι εκείνες τις ημέρες (6/10) το θέμα είχε πάρει διαστάσεις και δεν είχαν φέρει κανένα αποτέλεσμα οι τηλεφωνικές του οχλήσεις προς τον κ. Ράπτη…

 

Η διαμαρτυρία των γονέων

Στις 28 Νοεμβρίου ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του Γυμνασίου Παροικιάς δημοσιοποίησε την παρακάτω επιστολή που έστειλε στον Περιφερειακό Διευθυντή Β\θμιας Εκπαίδευσης Νομού Κυκλάδων κ. Μιχαλόπουλο και κοινοποίησε σε εκπαιδευτικές κοινότητες, δημοτική αρχή – δημοτικές παρατάξεις και τους βουλευτές Κυκλάδων. Με την επιστολή καταβάλλεται μια ύστατη προσπάθεια να δωθεί ένα τέλος στο πρόβλημα της μη διδασκαλίας των ξένων γλωσσών. Η επιστολή έχει ως εξής: «ΘΕΜΑ: Διδασκαλία Β’ ξένης γλώσσας – Απόσπαση καθηγήτριας Γερμανικών με οργανική θέση στο Γυμνάσιο Πάρου. Όπως γνωρίζετε, το θέμα της διδασκαλίας της γερμανικής και ιταλικής, ως Β’ ξένης γλώσσας στη σχολική μας Μονάδα, παραμένει σε αδικαιολόγητη εκκρεμότητα από την έναρξη σχεδόν του νέου σχολικού έτους, δεδομένου ότι δεν έχει αποσαφηνιστεί μέχρι σήμερα εάν θα ισχύσει η από 21/9/2011 (Φ.22.2/3691) απόφαση της Περιφ/κής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Αιγαίου, για διδασκαλία μόνον της γαλλικής και γερμανικής γλώσσας ή η μεταγενέστερη προφορική εντολή της ίδιας Δ/νσης, για διδασκαλία της γαλλικής και ιταλικής γλώσσας στο Γυμνάσιο Πάρου. Είμαστε υποχρεωμένοι να επισημάνουμε ότι η Δ/νσή σας δεν έχει απαντήσει στην από 10/10/2011 επιστολή του Συλλόγου μας, με την οποία ζητούσαμε, μεταξύ των άλλων, την επαναφορά της διδασκαλίας και των τριών Β’ ξένων γλωσσών (γαλλικής, γερμανικής και ιταλικής), αίτημα στο οποίο εξακολουθούμε να εμμένουμε και σήμερα και το οποίο δικαιολογείται και τυπικά, αφού στην ανωτέρω αναφερόμενη απόφασή σας, προβλέπεται η διδασκαλία και των τριών ξένων γλωσσών στο γυμνάσιο Μυκόνου, το οποίο από όσο μπορούμε να γνωρίζουμε, δεν διαθέτει οργανική θέση καθηγητή ιταλικών».

Το ψήφισμα του Δήμου Πάρου

Το ψήφισμα του δημοτικού συμβουλίου δήμου Πάρου που αποφασίστηκε ομόφωνα στις 11 Νοεμβρίου υπό την πίεση γονέων και μαθητών έχει ως εξής: «Από την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς έχουν περάσει πάνω από δύο μήνες  και τα σχολεία του νησιού μας και στις δύο βαθμίδες, ιδιαίτερα στη δευτεροβάθμια, αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα από τις ελλείψεις σχολικών βιβλίων και εκπαιδευτικών με αποκορύφωμα τη κατάργηση ουσιαστικά της δεύτερης ξένης γλώσσας στα Γυμνάσια της Παροικίας και της Νάουσας. Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες των γονέων και του Δημάρχου Πάρου, με συνεχείς παρεμβάσεις στους αρμόδιους υπηρεσιακούς και πολιτικούς παράγοντες να λυθούν τα προβλήματα, εισέπραξαν κοροϊδία και υποκριτική συμπεριφορά. Καταγγέλλουμε την αντιεκπαιδευτική κυβερνητική πολιτική που στο όνομα του «νέου σχολείου», αποδομεί ακόμα και το υπάρχον, για να το αντικαταστήσει με το σχολείο της ημιμάθειας. Καταγγέλλουμε ακόμα τις λειψές χρηματοδοτήσεις, που στερούν τη δυνατότητα στα σχολεία μας να αντιμετωπίζουν τα λειτουργικά τους ζητήματα και τα προβλήματα    συντήρησης τους, με αποτέλεσμα να πρέπει οι γονείς να βάζουν το χέρι βαθιά στη τσέπη, στο όνομα της «δωρεάν δημόσιας παιδείας». Προειδοποιούμε προς κάθε κατεύθυνση, ότι αν άμεσα δεν αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της έλλειψης εκπαιδευτικών και των σχολικών βιβλίων στο σύνολο τους, το Δημοτικό Συμβούλιο θα απαντήσει με δυναμικές κινητοποιήσεις προασπίζοντας το δικαίωμα των μαθητών του νησιού μας στη μόρφωση».
Δημοσιεύτηκε μόλις στις 30/11 με ευθύνη του Δήμου Πάρου. Εκτός χρόνου και χωρίς σύνδεση και αλληλουχία με άλλες ενέργειες είναι απλώς ένα ακόμα έγγραφο.

 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Γονέων

Την Τετάρτη 30/11 το βράδυ πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Πάρου. Η συνέλευση ήταν δυναμική και έγινε μέσα σε ένα καλό κλίμα μεταξύ όλων των συλλόγων γονέων των σχολείων της Πάρου. Οι γονείς κατήγγειλαν στις τοποθετήσεις τους την κυβερνητική πολιτική και τα όσα αυτή έχει επιφέρει στα σχολεία. Στο θέμα της στάσης της δημοτικής αρχής τα πράγματα ήταν ακόμα πιο ξεκάθαρα, αφού, ήταν διάχυτη η εντύπωση ότι ο κ. Βλαχογιάννης δεν μπορεί να δώσει καμία λύση στα προβλήματά τους. Όπως ειπώθηκε από γονείς «ο δήμος είναι σε ανυποληψία και αυτό φάνηκε ξεκάθαρα και στην περίπτωση επίσκεψης στον κ. Λοβέρο που συζητήθηκαν υποτίθεται τα θέματα υγείας του νησιού μας. Δεν είχαμε καμία πρόοδο» τονίστηκε. Επίσης, όπως φάνηκε από τις τοποθετήσεις των γονέων, η δημοτική πλειοψηφία δεν έχει και τη βούληση να ασκήσει πίεση στη κυβέρνηση για τα προβλήματα που υπάρχουν.

 

Τι αποφάσισαν

Οι γονείς αποφάσισαν στη συνέλευσή τους τη δημιουργία μίας διευρυμένης επιτροπής που θα αποτελείται από το ΔΣ της Ένωσης και ένα εκπρόσωπο από κάθε Σύλλογο Γονέων του νησιού. Αυτή η διευρυμένη επιτροπή θα κάνει συνάντηση με τον κ. Χρ. Βλαχογιάννη, τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου κ. Λ. Κοντό και τους επικεφαλής των δημοτικών συνδυασμών, για να τους θέσει τα ζητήματα και να ζητήσει να συγκληθεί θεματικό δημοτικό συμβούλιο. Ακόμα, θα ζητήσει συνάντηση με τον υπουργό υγείας και τους βουλευτές Κυκλάδων. Στους βουλευτές Κυκλάδων και τον  Γ. Ραγκούση θα σταλεί και επιστολή. Επίσης, οι γονείς θα ζητήσουν την παρακράτηση του 50% του πολιτιστικού τέλους του Δήμου μας για τις ανάγκες της παιδείας στο νησί. Σημειώνουμε, ότι αυτή η πρόταση ήταν και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Παροικιάς. Σημειώνουμε ακόμα, ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Δήμου Πάρου αποφάσισε να έρθει σε συνεννόηση με την ΕΛΜΕ Πάρου – Αντιπάρου για να γίνουν κινητοποιήσεις ανάλογα με το αποτέλεσμα των πιο πάνω σκέψεων τους. Πιο σημαντική ακόμα είναι η απόφαση των γονέων ότι σε κάθε περίπτωση θα κλείσουν τα σχολεία πριν το τέλος της κανονικής σχολικής περιόδου με την ανακοίνωση ότι δεν πρόκειται να ανοίξουν κατά την έναρξη της νέας σχολικής περιόδου τον Σεπτέμβριο, αν δεν έχουν λυθεί τα προβλήματα. Από την πλευρά της η Ένωση Γονέων δεσμεύτηκε να αναλάβει άμεσες πρωτοβουλίες και να προωθήσει όλες τις προτάσεις των συλλόγων προς το Δήμο και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς. Ακόμα, στη συνέλευση έγινε συζήτηση για τους τρόπους που πρέπει να ασκηθεί πίεση στη δημοτική αρχή, ώστε να ενεργοποιηθεί με τη σειρά της για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία στο νησί μας.

 

Υγεία

Σε ότι αφορά τα θέματα υγείας των μαθητών έγινε ενημέρωση από εργαζόμενη στο Κ.Υ. Πάρου σχετικά με το ποιος γιατρός ελλείψει παιδιάτρου θα κάνει τα εμβόλια (όταν έρθουν) στους μαθητές. Όπως ενημερώθηκαν οι γονείς, τα εμβόλια δεσμεύτηκε να τα κάνει ο γιατρός κ. Τζανίδης. Τέλος, όπως αναφέρθηκε για το δήμο Πάρου θα διατεθούν 400 εμβόλια για τα παιδιά της Α’ και Β’ Δημοτικού των σχολείων Πάρου – Αντιπάρου. Αυτό σημαίνει, ότι ενώ αναμενόταν ο εμβολιασμός των μαθητών να έχει ολοκληρωθεί έως 10-15 Δεκεμβρίου, τώρα, η εκτίμηση είναι ότι θα γίνει στο τέλος Ιανουαρίου. Αν φυσικά διασφαλιστεί ότι τα εμβόλια θα έρθουν από τη Σύρο…