ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Ειδήσεις από το Δημοτικό Συμβούλιο

Ρεπορτάζ από την εφημερίδα «Τα Νέα Πάρου – Αντιπάρου» της 26 Νοεμβρίου 2011

1) Στη σύσταση της Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ» (διακριτικός τίτλος «Κ.Ε.Δ.Α»), και σκοπό την πολιτιστική, τουριστική, εκπαιδευτική, αθλητική και κοινωνική ανάπτυξη του νησιού προχώρησε το δημοτικό συμβούλιο Αντιπάρου. Το διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης θα είναι 7μελές και θα ορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αντιπάρου. Το κεφάλαιο της επιχείρησης θα ανέρχεται σε 50.000 ευρώ.
2) Επικυρώθηκε η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αντιπάρου για την έγκριση και δέσμευση του ποσού 5.452 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το έργο «Ανακατασκευή επικίνδυνων ελαττωματικών εργασιών οδοστρωσίας στο οδικό τμήμα «Περιφερειακή οδός Αντιπάρου».
3) Το δημοτικό συμβούλιο Αντιπάρου με απόφασή του σύστησε τη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νησιού ως εξής: Πρόεδρος: Βενιέρη Μαρία (διευθύντρια του Γυμνασίου με Τ.Λ Δήμου Αντιπάρου). Μέλη: Βιάζη Εμμανουλία (δημοτική σύμβουλος), Μαριάνου Φιλοθέη (δημοτική σύμβουλος), Βιάζη Ελένη (δημοτική σύμβουλος), Παλαιολόγος Δαμιανός (δημοτικός σύμβουλος), Τριαντάφυλλος Ιωάννης (δημοτικός σύμβουλος), Απαρτόγλου Αικατερίνη (εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου με Τ.Λ), Μαριάνος Νικόλαος του Ιερων. (δημότης) και Παλαιολόγου Ευαγγελία (εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων).
Το δημοτικό συμβούλιο Αντιπάρου με απόφασή του σύστησε τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νησιού ως εξής: Πρόεδρος: Κονταράτου Μαρία (διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου). Μέλη: Δανιηλίδου Αικατερίνη (διευθύντρια του Νηπιαγωγείου), Βιάζη Εμμανουλία (δημοτική σύμβουλος), Μαριάνου Φιλοθέη (δημοτική σύμβουλος), Παλαιολόγος Δαμιανός (δημοτικός σύμβουλος), Πατέλης Αντώνιος (δημοτικός σύμβουλος), Χριστοπούλου Χρυσούλα (δημότης), Καλαργύρου Μαρία του Σπυρ. (δημότης) και Μανωλίκης Κωνσταντίνος (δημότης).