Νέο διάβημα – καταγγελία από τους γονείς του Γυμνασίου Παροικιάς για την ξένη γλώσσα

Προσπάθεια να ξεκαθαριστεί άμεσα το ζήτημα της διδασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο Παροικιάς καταβάλει ο οικείος σύλλογος γονέων και κηδεμόνων. Με επιστολή που έστειλε με χθεσινή ημερομηνία (και την οποία δημοσιοποίησε σήμερα) προς τον Περιφερειακό Διευθυντή εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου κ. Δ. Ράπτη, επισημαίνει:
α) για μία ακόμη φορά πως προς το παρόν δεν έχει επιλυθεί το πρόβλημα στο σχολείο και συνεπώς δεν διδάσκεται δεύτερη ξένη γλώσσα (με επιλογή, όπως προβλέπει η νομοθεσία),
β) ενώ ο σύλλογος καταγγέλλει στην ουσία ότι υπάρχει καθηγήτρια Γερμανικής γλώσσας η οποία κρατά την οργανική θέση στην Πάρο, ενώ βρίσκεται παρανόμως αποσπασμένη εκτός Πάρου.

Το εύλογο ερώτημα είναι γιατί η αρμόδια διεύθυνση επί τρεις μήνες δεν έχει απαντήσει ποιο είναι το «μυστήριο» ή το ρουσφέτι ή ενδεχομένως η ειδική περίπτωση που αφορά την θέση καθηγητή Γερμανικών στο Γυμνάσιο Παροικιάς. Αν υπάρχει κάποιο ειδικό πρόβλημα στην καθηγήτρια που κατέχει τη θέση, θα πρέπει άμεσα να τακτοποιηθεί το πρόβλημα με μόνιμο τρόπο και έτσι, να λυθεί και το πρόβλημα για τα παιδιά της Πάρου. Πάντως, κανείς υπεύθυνος παιδείας της Περιφέρειας ή του Υπουργείου δεν έχει το δικαίωμα να στερεί ημέρες εκπαίδευσης έστω και από ένα παιδί της Πάρου.

Θυμίζουμε ότι η εφημερίδα «Τα Νέα Πάρου – Αντιπάρου» και οι ιστότοποι που συνδέονται με αυτή, ήταν οι δημοσιογραφικοί οργανισμοί που ανέδειξαν το πρόβλημα και τους δίκαιους αγώνες του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων. Ανέδειξαν βεβαίως και την ανικανότητα του Δήμου Πάρου να διεκδικήσει την επίλυση και αυτού του θέματος.
Ακολουθεί το νέο διάβημα του συλλόγου γονέων του Γυμνασίου Παροικιάς:

«ΘΕΜΑ: Διδασκαλία Β΄ ξένης γλώσσας – Απόσπαση καθηγήτριας Γερμανικών με οργανική θέση στο Γυμνάσιο Πάρου.

Όπως γνωρίζετε, το θέμα της διδασκαλίας της  γερμανικής και ιταλικής, ως Β΄ ξένης γλώσσας στη σχολική μας Μονάδα, παραμένει σε αδικαιολόγητη εκκρεμότητα από την έναρξη σχεδόν του νέου σχολικού έτους, δεδομένου ότι δεν έχει αποσαφηνιστεί μέχρι σήμερα εάν θα ισχύσει η από 21/9/2011 (Φ.22.2/3691) απόφαση της  Περιφ/κής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας  Εκπ/σης Ν. Αιγαίου,  για διδασκαλία μόνον της γαλλικής & γερμανικής γλώσσας ή η μεταγενέστερη προφορική εντολή της ίδιας Δ/νσης,  για διδασκαλία της γαλλικής & ιταλικής γλώσσας στο Γυμνάσιο Πάρου.

Είμαστε υποχρεωμένοι να επισημάνουμε ότι η Δ/νσή σας δεν έχει απαντήσει στην από 10/10/2011 επιστολή του Συλλόγου μας, με την οποία ζητούσαμε, μεταξύ των άλλων, την επαναφορά της διδασκαλίας και των τριών Β΄ ξένων γλωσσών (γαλλικής, γερμανικής & ιταλικής), αίτημα στο οποίο εξακολουθούμε να εμμένουμε και σήμερα και το οποίο δικαιολογείται και τυπικά, αφού στην ανωτέρω αναφερόμενη απόφασή σας, προβλέπεται η διδασκαλία και των τριών ξένων γλωσσών στο γυμνάσιο Μυκόνου, το οποίο από όσο μπορούμε να γνωρίζουμε, δεν διαθέτει οργανική θέση καθηγητή ιταλικών.

Παρά ταύτα, θεωρούμε ότι στο θέμα της διδασκαλίας της γερμανικής γλώσσας στην περίπτωση του Γυμνασίου Πάρου, πληρούνται απόλυτα οι προϋποθέσεις της υπ. αριθμ. 71103/Γ2/27-06-2011 Υπουργικής Απόφασης (ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός 12 μαθητών και ύπαρξη οργανικής θέσης), αλλά  με δεδομένο ότι η καθηγήτρια γερμανικής γλώσσας που κατέχει οργανική θέση στο Γυμνάσιο Πάρου, εξακολουθεί να παραμένει π α ρ ά τ υ π α  αποσπασμένη, χωρίς να  έχει καλυφθεί το λειτουργικό της κενό σύμφωνα με το άρθρο 31, παρ. 1 του Ν.3848/2010, παρακαλούμε όπως:

1) Μας ενημερώσετε για τις ενέργειές σας, προκειμένου να πληρωθεί άμεσα το λειτουργικό κενό ή ανακληθεί η απόσπαση της εν λόγω εκπαιδευτικού.
2) Μας  αποσαφηνίσετε την οριστική θέση της Δ/νσής σας, αναφορικά με την  διδασκαλία της Β΄ ξένης γλώσσας, σύμφωνα και με όσα σας παραθέσαμε ανωτέρω».