Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου / τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

 

 

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 και ώρα 18.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1: Συζήτηση και απόφαση επί ενεργειών κατασκευής του νέου εμπορικού λιμένα Νήσου Πάρου.
ΘΕΜΑ 2: Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Πάρου   για το Γ΄ τρίμηνο οικονομικού έτους 2011.
ΘΕΜΑ 3: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 για το ΚΑΠΗ Δήμου Πάρου.
ΘΕΜΑ 4: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2011 από 1/1/2011 έως 6/9/2011 του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικός Σταθμός Παροικίας Δήμου Πάρου.
ΘΕΜΑ 5: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2011 από 1/1/2011 έως  6/9/2011 του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικός Σταθμός Νάουσας Δήμου Πάρου.
ΘΕΜΑ 6: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2011 από 1/1/2011 έως  6/9/2011 του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. Δήμου Πάρου.

ΘΕΜΑ 7: 
Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2011 Δήμου Πάρου.
ΘΕΜΑ 8: Διαγραφή ποσού από βεβαιωτικούς καταλόγους οφειλετών που  διακανόνισαν και εξόφλησαν τις οφειλές τους βάσει του αρθ. 54 του Ν.3979/11.
ΘΕΜΑ 9: Διαγραφή μέρους μισθωμάτων Γ. Κουγεντάκου από βεβαιωτικούς  καταλόγους.
ΘΕΜΑ 10: Διαγραφή προστίμου για παράνομη στάθμευση του κ. Ι.Καπετανάκη.
ΘΕΜΑ 11: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου:«Διαμόρφωση χώρου γραφείων  τεχνικών υπηρεσιών» και γενικής παράτασης εργασιών του έργου.
ΘΕΜΑ 12: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου:«Αποκατάσταση τοίχου αντιστήριξης  Κάστρου Παροικίας».

ΘΕΜΑ 13:
 Απόφαση σε αίτημα κατοίκων της περιοχής Γερμανικά για καθαίρεση  τοιχίου.
ΘΕΜΑ 14: Προκήρυξη διαγωνισμού εκμίσθωσης του δημόσιου ακινήτου στην  Τοπική Κοινότητα Κώστου.
ΘΕΜΑ 15: Απόφαση για οικονομική ενίσχυση του Πολιτιστικού Συλλόγου Πάρου  «Αρχίλοχος».
ΘΕΜΑ 16: Ορισμός επιτροπής για αναλυτική καταγραφή κινητής και ακίνητης περιουσίας των Ν.Π. «Μουσείο Γλυπτικής Ν. Περαντινός», «Κοινοτικό Γυμναστήριο Μάρπησσας» και «Δ.Ο.Ν.Α. Πάρου».
ΘΕΜΑ 17: Αντικατάσταση μέλους επιτροπής προελέγχου και ελέγχου καταστημάτων.
ΘΕΜΑ 18: Ορισμός νέας επιτροπής καταμέτρησης επιφανειών για τον  υπολογισμό Δ.Τ.Φ.Κ, Δ.Φ, και ΤΑΠ.
ΘΕΜΑ 19: Απόφαση για τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων σε υπάρχουσες κολώνες της Δ.Ε.Η. και επιτοίχιων σωμάτων.
ΘΕΜΑ 20: Αίτημα Μαούνη Δημητρίου για διαμόρφωση χώρου πλησίον   ιδιοκτησίας του στην πλατεία Βεντουρή.

ΘΕΜΑ 21:
Δέσμευση και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Πάρου έτους 2011.
ΘΕΜΑ 22: Απόφαση σε αίτημα Δαφερέρα Αριστείδη για κοπή δέντρου στην  είσοδο της επιχείρησής του.
ΘΕΜΑ 23:  Απόφαση για ορισμό ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών για  έλεγχο της χρήσης του 2011 της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.
ΘΕΜΑ 24: Επανακαθορισμός ζωνών σύμφωνα με το σύστημα Αντικειμενικού Προσδιορισμού του Υπουργείου Οικονομικών για τον υπολογισμό του Τ.Α.Π.