ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ: Ο Οικολογικός Άνεμος για την εκχώρηση στην ΕΥΔΑΠ Νήσων της διαχείρισης υδάτινων πόρων & υποδομών στα νησιά


Προς ιδιωτικοποίηση το νερό στις Κυκλάδες και στη Δωδεκάνησο;

Ανακοίνωση δημοσιοποίησε ο συνδυασμός «Οικολογικός Άνεμος» που ανήκει στην μειοψηφία του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου και στηρίζεται από το κόμμα «Οικολόγοι Πράσινοι», με σκοπό να ενημερωθούν οι πολίτες των νησιών για τις θέσεις του συνδυασμού και του κόμματος για το θέμα της διαχείρησης νερού και των υδάτινων πόρων στα νησιά μας. Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου που δημοσιοποιήθηκε σήμερα 28/11, στο πρόσφατο 8ο Συνέδριο του κόμματος των Οικολόγων Πράσινων εγκρίθηκε ψήφισμα σχετικά με την εκχώρηση στην ΕΥΔΑΠ Νήσων της διαχείρισης υδάτινων πόρων & υποδομών στα νησιά. Οι Οικολόγοι Πράσινοι:

· Εκφράζουμε τη ριζική αντίθεσή μας στις ληφθείσες όσο και στις δρομολογούμενες αποφάσεις ΟΤΑ σε νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου, με τις οποίες παραχωρείται για ΕΙΚΟΣΙ χρόνιαστην ΕΥΔΑΠ Νήσων Α.Ε. η διαχείριση των υφιστάμενων υδάτινων πόρων (νερό, αντλιοστάσια, γεωτρήσεις κλπ) αλλά και των όποιων μελλοντικών επενδύσεων για ύδρευση /άρδευση, αποχέτευση.

· Θεωρούμε ότι η διαχείριση του νερού, ως φυσικού πόρου και αγαθού στο οποίοπρέπει να έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες ανεξαρτήτως της οικονομικής τουςκατάστασης, δεν μπορεί να παραδοθεί σεκαμία Ανώνυμη Εταιρεία που βρίσκεται σε διαδικασία ιδιωτικοποίησης  και θα επιβάλλει στους καταναλωτές τους νόμουςτης αγοράς.

· Αμφισβητούμε επίσης το κατά πόσον η διαχείρισητων υδάτινων πόρων των νησιών – με τις ιδιαίτερες δυνατότητες, ανάγκες και προβλήματα του καθενός – μπορεί να επιχειρηθεί κεντρικά από μία Υπηρεσία με αποτελεσματικό τρόπο. Υπενθυμίζουμε ότι η πρόσφατη αυτοδιοικητική μεταρρύθμιση (Καλλικράτης) σχεδιάστηκε στη λογική της δημιουργίας Δήμων –Κυβερνείων και της Περιφερειακής αποκέντρωσης αρμοδιοτήτων.

·  Αναγνωρίζουμε ότι σε πολλά νησιά και περιοχέςυπήρξε μέχρι σήμερα αδράνεια ή και κακοδιαχείριση που οδήγησε  σε κακή ποιότητα, παραβατικότητα, ελλιπέστατηκαταγραφή και χρεώσεις αλλά και απουσία επαναχρησιμοποίησης /ανακύκλωσης. Αυτόόμως δεν μπορεί να αποτελεί πειστική δικαιολογία για μια λευκή επιταγή- παραχώρηση των τοπικών πόρων και της δημοτικής περιουσίας στην ΕΥΔΑΠΑ.Ε., που εξυπηρετεί ίσως ανάγκεςβελτίωσης του «πακέτου» της για να πωληθεί σε υψηλότερη τιμή καιόχι προσπάθεια να λυθούν προβλήματα που όντως αντιμετωπίζουν τα νησιάμας.

· Υποστηρίζουμε κάθε προσπάθεια για αναβάθμιση της λειτουργίας των ΔΕΥΑ ή των υπηρεσιών των Δήμων καθώς και την παροχή τεχνικής και άλλης υποστήριξης, είτε αυτή προέρχεται απότην ΕΥΔΑΠ είτε από γειτονική ΔΕΥΑ με σχετική εμπειρία. Προτείνουμε όμως να χρησιμοποιηθούν συμβάσεις παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και όχι συμβάσεις ολοκληρωτικής παραχώρησης πόρων, υποδομών και δικτύων, και μάλιστα για 20 χρόνια!

· Καλούμε  τους νησιωτικούς Δήμους να ανακαλέσουν τις αποφάσεις τους, να αναλάβουν τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις τους.

· Yποστηρίζουμε τους πολίτες και τους κοινωνικούς φορείς που με Επιτροπές Αγώνα επιδιώκουν την ακύρωση των αποφάσεων και τη μη υπογραφή από τους Δημάρχους των σχετικών συμβάσεων αλλά και απαιτούνβιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων.

Το πλήρες κείμενο του ψηφίσματοςβρίσκεται εδώ:
http://www.ecogreens-gr.org/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=2671:—a——-&catid=19:confdec&Itemid=36