Προς δημοτικούς άρχοντες: Διάβαζε, να μαθαίνεις!

Έναρξη του προγράμματος «Έξυπνα Δίκτυα σε 5 νησιά του Αιγαίου»

Το πρόγραμμα Έξυπνα Δίκτυα αφορά στα νησιά Λέσβο, Λήμνο, Μήλο, Κύθνο και Σαντορίνη και η πρώτη φάση (τεχνικές μελέτες) θα διαρκέσει 3 χρόνια. Ο προϋπολογισμός είναι 810.200€ και χρηματοδοτείται κατά 85% από το χρηματοδοτικό μέσο ELENA της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το οποίο διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης…

…θα ακολουθήσει η υλοποίηση της επένδυσης ύψους άνω των 40 εκ.€, την οποία στο μεγαλύτερο μέρος θα αναλάβει η ΔΕΗ, ενώ επιμέρους συνιστώσες (π.χ. συλλογικά φωτοβολταϊκά) θα υλοποιηθούν από τοπικούς επενδυτές. Το σχεδιαζόμενο έργο, που στην ουσία συνιστά μια τελείως νέα αρχιτεκτονική στη δομή του ηλεκτρικού δικτύου των νησιών, θα επιτρέπει την ταυτόχρονη διαχείριση της παραγωγής και της ζήτησης σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα, με σημαντικά οφέλη για την οικονομία και το περιβάλλον. Η νέα αυτή δομή που θα βασίζεται στην αμφίδρομη ροή πληροφοριών από την παραγωγή προς τη ζήτηση και αντιστρόφως με τη μεσολάβηση των Κέντρων Ελέγχου Ενέργειας αλλά και των Έξυπνων Μετρητών στο επίπεδο του καταναλωτή, θα επιτρέπει μεταξύ άλλων  την αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ στα νησιωτικά δίκτυα, την εξοικονόμηση ενέργειας, την βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου ηλεκτρικού ρεύματος και την παροχή πράσινης και φθηνής ενέργειας σε μελλοντικό στόλο ηλεκτρικών αυτοκινήτων.  Το  εν λόγω έργο ανήκει στο χώρο της υψηλής τεχνολογίας και προβλέπεται να αποτελέσει μία από τις πρωτοπόρες  εφαρμογές στην Ευρώπη χάρις στην ενίσχυση του μηχανισμού ELENA που ενεργοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα  μετά από πρωτοβουλία του δικτύου ΔΑΦΝΗ.