ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη  15/11/2011 και ώρα 18.00 μ.μ στην αίθουσα Καλουδά για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αντιπάρου.
2. Σύσταση Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης.