Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η ημερήσια διάταξη

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρεας Νοτίου Αιγαίου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 07/11/2011 και ώρα 12:00 με τηλεδιάσκεψη, στα Καταστήματα της Περιφέρειας (Πλατεία Τσιροπινά)  στη Σύρο και (Πλατεία Ελευθερίας 1 ) στη Ρόδο, με θέματα:

1. Κατάρτιση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.
2. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2011.
3. Αποδοχή Χρηματοδότησης.
4. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία Νήσου Ρόδου (Περιοχή Λάρδου)» προϋπολογισμού: 900.000,00€.
5. Έγκριση απευθείας ανάθεσης του έργου: «Επισκευή κτηνιατρείου Τήνου» Προϋπολογισμού Μελέτης: 20.153,54€.
6. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα των εργασιών του έργου: «Επισκευές γηπέδων για τα ISLAND GAMES».
7. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία ποταμού Εμπασιάς στη Νήσο Κάσο».
8. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συντήρηση Εθνικού οδικού δικτύου (Υποέργο συντήρηση και βελτίωση οδικού ηλεκ/σμού και φωτεινών σηματοδοτών στο Εθνικό και Επαρχιακό Δίκτυο Ν. Ρόδου».
9. Έγκριση  2ου Α.Π.Ε. ΤΗΣ 1ης Σ.Σ. του έργου : «Επισκευή  Κτιρίου 2ου Λυκείου  Ρόδου ».
10. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Πάτμου» προϋπολογισμού : 200.000,00 €.
11. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου : « Βελτίωση Οδικού Δικτύου Λέρου», προϋπολογισμού : 250.000,00€.
12. Έγκριση μελέτης – δημοπράτησης και ορισμού επιτροπής δημοπρασίας του έργου: «Αντιπλημμυρική Προστασία Νήσου Ρόδου (περιοχές ΜΑΛΩΝΑΣ – ΜΕΣΣΑΡΩΝ και ΚΑΛΑΘΟΥ )», προϋπολογισμού 475.000,00€.
13. Έγκριση Πρακτικών δημοπράτησης του έργου: «Αντιπλημμυρική Προστασία Νήσου Ρόδου (περιοχή Αφάντου)», προϋπολογισμού :330.000,00€.
14. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για παραλλαγή-μετατόπιση δικτύου της ΔΕΗ για το έργο «Βελτίωση – Συντήρηση Οδικού Δικτύου Σύρου (χρήση 2010)».
15. Έγκριση Δράσεων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
16. Έγκριση Δράσεων Πολιτισμού – Αθλητισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
17. Έγκριση διαφόρων δαπανών.
18. Περί ανάθεσης δικαστικών υποθέσεων.
19. Έγκριση πίστωσης για τη μετεγκατάσταση του φορέα ADSL στο
δίκτυο σύζευξης.

 

 

 

 

 

 

 1. Διατύπωση άποψης για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εκμετάλλευσης
  λατομικού χώρου μαρμάρων έκτασης 20.535 τ.μ. (συνέχιση εκμετάλλευσης
  υφιστάμενου λατομείου) και λειτουργίας) και λειτουργίας κινητού
  σπαστηροτριβείου, στη θέση
  « ΠΕΤΑΛΑ  – ΜΑΡΛΑ » περιοχής (τέως
  Κοινότητας) Πανόρμου, Δήμου Τήνου, ν. Τήνου, ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΑΦΟΙ
  ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.».
 2. Εγκρίσεις μετακίνησης κ. Περιφερειάρχη, κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών και
  Περιφερειακών  Συμβούλων.