Χρήματα για σχολεία από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου τύπου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιάννη Μαχαιρίδη εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 δύο έργα με συνολικό προϋπολογισμό  3,2 εκ. €. Τα έργα αυτά είναι τα εξής:

Ανέγερση Παιδικού Σταθμού Ζηπαρίου Κω (2,3 εκ. €)

Προβλέπεται η κατασκευή παιδικού σταθμού συνολικού εμβαδού 980 τ.μ., που θα έχει τη δυνατότητα φιλοξενίας 95 νηπίων. Το έργο περιλαμβάνει…

…επίσης τον πλήρη εξοπλισμό του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου και αναμένεται να έχει σημαντική συμβολή στην αναβάθμιση των υπηρεσιών πρόνοιας και τη στήριξη της απασχόλησης σε μια περιοχή της Κω που τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί αρκετά.

Εξοπλισμός Ειδικών Σχολείων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (850 χιλ. €)

Προβλέπεται η προμήθεια εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών σε 18 ειδικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας. Ο εξοπλισμός αυτός καλύπτει ευρύ φάσμα, όπως υπολογιστές, διαδραστικούς πίνακες, έπιπλα, εξοπλισμό φυσιοθεραπείας, εξοπλισμό γυμναστικής, εξοπλισμό εργαστηρίων, εξοπλισμό αυτόνομης διαβίωσης, εξοπλισμό εργαστηρίων κηπουρικής, κεραμικής, μηχανολογίας-ηλεκτρολογίας, υφαντικής-ραπτικής, εξοπλισμό παιδικής χαράς και παιδικής χαράς παιδιών με προβλήματα οράσεως.

Στόχος του έργου είναι η βελτίωση του επιπέδου εκπαίδευσης των 188 παιδιών που φοιτούν στα σχολεία αυτά, καλύπτοντας τις ειδικές εκπαιδευτικές τους ανάγκες.

 Τέλος ο κ. Μαχαιρίδης ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013 εγκρίθηκε το έργο «Προβολή & Ψηφιακή Στήριξη του Θαλάσσιου Τουρισμού και Δημιουργία Παρατηρητηρίου Τουρισμού σε Κύπρο, Κρήτη και Κω», με συνολικό προϋπολογισμό 1,1 εκ. €, με επικεφαλής εταίρο το Δήμο Κω στον οποίο αντιστοιχούν 300 χιλ. €. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο.