Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου, για τα θέματα της Αντιπάρου

Ο Πρόεδρος του ΔΔΛΤ Π.Α κ. Στ. Γαβαλάς

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου θα γίνει την Τετάρτη 02 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 11.00, στα Γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου (πλατεία Εκατονταπυλιανής, Παροικία) για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1) Συζήτηση θεμάτων που αφορούν την Αντίπαρο.

Υπενθυμίζουμε ότι η συγκεκριμένη συνεδρίαση πραγματοποιείται ύστερα από αίτημα της δημοτικής αρχής Αντιπάρου που τελικά αναγκάστηκε να αποδεχθεί ο πρόεδρος του «Ταμείου» δημοτικός σύμβουλος Δήμου Πάρου κ. Στ. Γαβαλάς (άγνωστο γιατί, αντιδρούσε στο αίτημα), ώστε να επανακαθοριστεί η συμμετοχή του Δήμου Αντιπάρου στον φορέα. Οι εκπρόσωποι της Αντιπάρου προβάλλουν το επιχείρημα ότι η Αντίπαρος όλα τα τελευταία χρόνια δεν λαμβάνει σταθερά αυτά που τής αναλογούν. Η νέα δημοτική αρχή Αντιπάρου και συγκεκριμένα ο δήμαρχος Γ. Λεβεντάκης διεκδίκησε το «ξεκαθάρισμα» δυναμικά και τελικά καταρχάς, πέτυχε να πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρίαση του «Ταμείου» με θέμα τηην Αντίπαρο.