Ο πρόεδρος της δημοκρατίας αποχωρεί από την παρέλαση με όλους τους πολιτικούς