Μαύρα περιβραχιόνια στην Βουλή, μπροστά στη Διαμαντοπούλου