Ερωτήσεις για διανησιωτική συγκοινωνία, Νεώριο

Ο συνδυασμός «Πολίτες Κόντρα στον Καιρό» (στηρίζεται απόΣΥΡΙΖΑ) του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου με επικεφαλής τον Ν. Συρμαλένιο κατάθεσε την Τρίτη 18/10 τις ερωτήσεις που ακολουθούν προς την διοίκηση της Περιφέρειας, μέσω του Περιφερειακού Συμβουλίου. Αναμένονται στην επόμενη συνεδρίαση (δεν έχει ορισθεί ακόμα) οι απαντήσεις και ακολουθούν τα σχετικά κείμενα:

Ο επικεφαλής "Πολίτες Κόντρα στον Καιρό"

Προς: Τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γ. Γκούφα
Κοιν:  Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους
Θέμα: Πρωτοβουλία για Σύσταση Δημόσιου – Κοινωνικού Φορέα ΑκτοπλοΊας – Στήριξη ναυπηγείου του Νεωρίου – Αντιμετώπιση των ακτοπλοϊκών γραμμών ενδοεπικοινωνίας

Κύριε πρόεδρε
εκ μέρους της παράταξης μας και βάσει του Κανονισμού, θέλουμε να καταθέσουμε τις παρακάτω Ερωτήσεις-Επερωτήσεις:

1) Είναι γνωστό ότι την τελευταία περίοδο ο Περιφερειάρχης τόσο στις διαβουλεύσεις του με αρμόδιους υπουργούς όσο και στη συνάντηση με τον Επίτροπο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. Γιοχάνες Χάν, αναφερόμενος στον τομέα των Υποδομών στις Μεταφορές, ανάμεσα στα άλλα κατέθεσε και προτάσεις που αφορούν τη ναυπήγηση 10 πλοίων κατάλληλων προδιαγραφών, που θα διατεθούν τόσο για την κάλυψη της ενδοεπικοινωνίας, όσο και για την κάλυψη άλλων αναγκών όπως, μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών, σφαγείων, επικίνδυνων φορτίων, κινητών μονάδων ΚΤΕΟ, πλωτών κέντρων υγείας, θαλάσσιων ασθενοφόρων. Μάλιστα πιο πρόσφατα εξειδίκευσε την πρόταση του, μιλώντας συγκεκριμένα για κατασκευή 10 πλοίων προϋπολογισμού περίπου 70 εκατ. €.

Επειδή, η Ε.Ε. έχει ήδη απαντήσει ότι, είναι διατεθειμένη να χρηματοδοτήσει τη ναυπήγηση νέων πλοίων, αρκεί στο φορέα διαχείρισης να συμμετέχει και το ελληνικό δημόσιο, ερωτάται ο Περιφερειάρχης και η Περιφερειακή Αρχή:

α) Εαν προτίθεται να αναλάβει πρωτοβουλίες τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη δημιουργία Ακτοπλοϊκού Φορέα με συμμετοχή του Δημοσίου και της Αυτοδιοίκησης, έτσι ώστε να διεκδικηθούν και τα ανάλογα κονδύλια από την Ε.Ε.
β) Εαν θα διεκδικήσει την ανάθεση ναυπήγησης των συγκεκριμένων πλοίων στο ναυπηγείο του Νεωρίου Σύρου, που διαθέτει και την εμπειρία και την κατάλληλη τεχνογνωσία, επιβεβαιώνοντας έτσι την έμπρακτη στήριξη της Περιφέρειας στο Νεώριο και διασφαλίζοντας σε σημαντικό βαθμό τη βιωσιμότητα του για τα επόμενα χρόνια.

2) Με ορατό τον κίνδυνο, εξαιτίας των περικοπών του Υπουργείου Οικονομικών αλλά και εξαιτίας της συνεχιζόμενης αδιαλλαξίας των εφοπλιστών που ζητούν συνεχή αύξηση του κονδυλίου των επιδοτήσεων, πολλά νησιά και πολλές “άγονες” γραμμές στην περιοχή του Ν. Αιγαίου να μείνουν την επόμενη περίοδο χωρίς πλοία, ερωτάται ο Περιφερειάρχης και η Περιφερειακή Αρχή:
α) Πως σκέφτεται να αντιδράσει μπροστά σε αυτή τη διαμορφωμένη κατάσταση
β) Αν θα διεκδικήσει την ίδρυση δημόσιου – κοινωνικού Φορέα Ακτοπλοϊας με συμμετοχή του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης (όπως αναφέραμε και στην προηγούμενη Ερώτηση), που στο όνομα της νησιωτικότητας και με χρηματοδότηση και της Ε.Ε. θα αναλάβει κυρίως την εξυπηρέτηση των γραμμών ενδοεπικοινωνίας. Αλλωστε όπως ανέφερε πρόσφατα και ο κ. Περιφερειάρχης
το κόστος κατασκευής 10 πλοίων ανέρχεται σε 70 περίπου εκατ. €, τη στιγμή που η ετήσια και μόνο επιδότηση των γραμμών δημοσίου συμφέροντος, ανήλθε στο ποσό των 100 εκατ. €.

18/10/2011
Νίκος  Συρμαλένιος, Παύλος  Χρυσαφίδης