Προτάσεις του Οικολογικού Ανέμου για την επόμενη συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου

Σύμφωνα με δελτίου τύπου που δημοσιοποιήθηκε σήμερα από τον συνδυασμό της μειοψηφίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, ο Νίκος Χρυσόγελος, επικεφαλής του ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ και Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου Ν. Αιγαίου ζητάει με επιστολή του προς τον Περιφερειάρχη, τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου και τους επικεφαλής των παρατάξεων να επικεντρωθεί η συζήτηση στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί στη Σύρο, μάλλον στις 24 Οκτωβρίου, σε δυο σημαντικά θέματα:

  • Στρατηγική της περιφέρειας Ν. Αιγαίου για την παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας, χάραξη πλαισίου για την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και του περιβάλλοντος, με την ενεργή συμμετοχή της αυτοδιοίκησης, των επαγγελματικών φορέων και των πολιτών μέσα από  συμμετοχικές εταιρίες παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ. Έτσι κι αλλιώς το Περιφερειακό Συμβούλιο καλείται να συζητήσει το γιγαντιαίο σχέδιο επένδυσης εταιρίας για κατασκευή αιολικών πάρκων σε νησιά του Ν Αιγαίου.

– Επεξεργασία στρατηγικής και ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών για παραγωγή τμημάτων πράσινης τεχνολογίας στην περιοχή του Ν Αιγαίου και τη ναυπήγηση περιβαλλοντικά αποδοτικών σκαφών για τις συνδέσεις μεταξύ νησιών, με στόχο την επιβίωση του ναυπηγείου και την εξασφάλιση της απασχόλησης των εργαζομένων.

Στη συζήτηση στο ΠΣ ο ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ προτείνει να προσκληθούν το Επιμελητήριο Κυκλάδων, η διοίκηση και το σωματείο εργαζομένων του ναυπηγείου, το Εργατικό Κέντρο, κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί φορείς καθώς και εκπρόσωποι Δήμων από το Ν. Αιγαίο. Επίσης, η παράταξη προτείνει να δημιουργηθεί με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου μια ad hoc επιτροπή που θα δουλέψει συστηματικά για την υλοποίηση των αποφάσεων που θα παρθούν, σε συνάρτηση με το επιχειρησιακό σχέδιο επιβίωσης του ναυπηγείου Σύρου.