Ανάδειξη 15μελών στα Σχολεία της Πάρου

 

Ρεπορτάζ από την εφημερίδα «Τα Νέα Πάρου – Αντιπάρου» της 8 Οκτωβρίου 2011

Ένα – ένα τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των νησιών μας πραγματοποιούν τις εκλογές για την ανάδειξη 5μελών και 15μελών συμβουλίων των μαθητών. Στα σχολεία που έως τώρα έχουν πραγματοποιήσει εκλογές, τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Γενικό Λύκειο Πάρου
Α1
Πρόεδρος: Η. Λειβαδά,
Γραμματέας: Ν. Κρώνης, Ταμίας: Εμ. Κουταλίδης
Μέλη: Ραφ. Καραφυλλάκης, Μ.
Αλιπράντη
Α2
Πρόεδρος: Γ. Παντελαίου, Γραμματέας: Ιουλ.
Μετζιδάκη, Ταμίας: Α. Παντελαίου
Μέλη: Ελπ. Ξένος, Γ.
Λουκής
Α3
Πρόεδρος: Χρ. Φασιανού, Γραμματέας: Μαρ. Σιλιντζίρη,
Ταμίας: Δ. Σιφναίος
Μέλη: Κατ. Σιφναίου, Χρ.
Ρούσσος
Β1
Πρόεδρος: Μαρ. Αλιφιέρη, Γραμματέας: Ραφ. Αλιμπράντη,
Ταμίας: Μαν. Γεμελιάρης
Μέλη: Γ. Βελέντζα, Μ.
καλακώνα
Β2
Πρόεδρος: Μιχ. Μπαρμπαρής, Γραμματέας: Νικ.
Χαραλάμπους, Ταμίας: Μαρ. Περιβόλα
Μέλη: Βέρα Νταουτλάρι, Ι.
Λάπι.
Β3
Πρόεδρος: Ειρ. Σκανδάλη, Γραμματέας: Μ. Σκανδάλη,
Ταμίας: Ειρ. Χριστοφόρου
Μέλη: Ειρ. Πατέρα, λευτ.
Χριστόφορος
Γ1
Πρόεδρος: Ευ. Καστρουνή, Γραμματέας: Κων/νος
Καραγκούνης, Ταμίας: Θάνος Κατσιακούδης
Μέλη: Αλ. Καλαμπαλίκης, Μαργ.
Καλακώνα
Γ2
Πρόεδρος: Στ. Κυδωνιέως, Γραμματέας: Ελ. Ντόκου,
Ταμίας: Νικ. Κουτσουράκης
Μέλη: Αθ. Μαύρη, Στ.
Γλυνού
Γ3
Πρόεδρος: Ελ. Σαρρή, Γραμματέας: Θ. Παπάς, Ταμίας: Α.
Χατζησοφιανός
Μέλη: Ειρ. Χερουβείμ, Αμ. Πολυκανδρίτη
15μελές
Πρόεδρος: Σαμπάν
Μουράι, Αν/πρόεδρος: Αλ. Καλαμπαλίκης, Γραμματέας: Αμ. Πολυκανδρίτη
Μέλη: Αθ.
Κατσιακούδης, Ρ. Καραφυλλάκης, Ιουλ. Μετζιδάκη, Ελ. Μασέλα, Παρ. Μοστράτου,
Γιαν. Πρόκο, Ελ. Σαρρή, Φρ. Φραγκούλης, Κων/νος, Καραγκούνης, Ευ. Καστρουνή,
Ραφ. Κουτσουράκης, Δ. Νίκας.

Γυμνάσιο Πάρου (Παροικιάς)
Α1
Πρόεδρος: Δεσπ.
Καπούτσου, Γραμματέας: Κατ. Γκόκα, Ταμίας: Γ. Δαφερέρας
Μέλη: Γ.
Διακοδημήτρης, Στ. Δαφερέρα
Α2
Πρόεδρος: Χρ. Κοτσάρης,
Γραμματέας: Δ. Μακρυνίκας, Ταμίας: Νικ. Κουταλίδης
Μέλη: Ειρ. Μπιζά, Στ.
Λάμπρου
Α3
Πρόεδρος: Στ. Σαρρή, Γραμματέας: Κων/νος Ντόμπρης,
Ταμίας: Ι. Σαρρής
Μέλη: Εμ. Πρέτσης, Αντ.
Σιφναίου
Α4
Πρόεδρος: Μιρ. Τζανιδάκη, Γραμματέας: Στ. Σιφναίου,
Ταμίας: Κων/νος Χανιώτης
Μέλη: Ιωσήφ Στεφανίδης, Νικ.
Τσιαβέ
Β1
Πρόεδρος: Ελ. Καλύβα, Γραμματέας: Εμ. Αλιπράντη,
Ταμίας: Κατ. Ανδρεοπούλου
Μέλη: Χρ. Δαβανέλου, Μαργ.
Καραπέτη
Β2
Πρόεδρος: Πρόεδρος: Νικ. Πατέλης, Γραμματέας: Ευ.
Βαθρακοκοίλη, Ταμίας: Γ. Κοντοπούλου
Μέλη: Ηρ. Κυριαζάνου, Μαρ.
Κολοβού
Β3
Πρόεδρος: Μαρ. Μυλωνά, Γραμματέας: Α. Μοστράτου,
Ταμίας: Ελ. Καρατζούνη
Μέλη: Π. Σάμιος, Κων/νος
Β4
Πρόεδρος:
Πρόεδρος Πόπη Φραγκούλη, Γραμματέας: Σ. Τσίπης, Ταμίας: Γ. Χανιώτης
Μέλη: Γ.
Χαραλάμπους, Ε. Φασιανού
Γ1
Πρόεδρος: Κων/νος Μπιζάς, Γραμματέας:
Θ. Τσουκάρης, Ταμίας: Β. Θαλασσοχωρίτη
Μέλη: Θ. Θανόπουλος, Παν.
Καλόγηρος
Γ2
Πρόεδρος: Πρόεδρος: Αγγ. Μωυσιάδου, Γραμματέας: Δ.
Μπαρμπαρή, Ταμίας: Κων/νος Κουταλίδης
Μέλη: Δ. Κεχαγιά, Ανθή
Λουκή
Γ3
Πρόεδρος: Μιχ. Χερουβείμ, Γραμματέας: Παρ. Ρούσσου,
Ταμίας: Ελ. Σακελλαροπούλου
Μέλη: Μιχ. Σαρρή, Κων/νος
Πάσσος
Γ4
Πρόεδρος: Μερ. Τσαντάνη, Γραμματέας: Μαρ. Μπαρμπαρή,
Ταμίας: Ν. Σιφναίος
Μέλη: Κων/νος Σκανδάλης, Κ. Νίκα
15μελές
Πρόεδρος: Νίκα
Κατ., Αντιπρόεδρος: Λουκή Μαριάνθη, Γραμματέας: Κρουσταλλάκης Θεόδ., Ταμίας:
Χερουβείμ Μιχάλης
Τακτικά Μέλη: Πρέτσι Εμμ., Τσαντάνη Μερώπη, Σκανδάλης
Στέφανος, Κεχαγιά Δήμητρα, Μπιζά Ειρήνη, Καπούτσου Ηλιάννα, Πατέλης
Νικόλαος
Αναπληρωματικά Μέλη: Εσκι Χρήστος, Γιουρτζίδης Μιχαήλ, Σκανδάλης
Κων/νος
Για το Συμβούλιο της Σχολικής Κοινότητας ορίστηκε ως εκπρόσωπος των
μαθητών η Αγγελική Μωυσιάδου με αναπληρωματικό την Εμμανουέλα Αλιπράντη.
Για
την επιτροπή ελέγχου του κυλικείου ορίστηκε ως εκπρόσωπος των μαθητών ο Κων/νος
Μπιζάς με αναπληρωματικό την Αλόνα Κράβτσουκ.

Γυμνάσιο Νάουσας
Α1
Πρόεδρος: Ύλβι Ζυμπερί,
Αν/πρόεδρος: Δημ. Δημάκης, Γραμματέας: Φρ. Αρκουλής, Ταμίας: Ηλ.
Ζουμής
Μέλος: Μελ. Αρκουλής
Α2
Πρόεδρος: Π. Σαρηκώστας, Αν/πρόεδρος: Γ.
Φραντζεσκάκης, Γραμματέας: Σωτ. Τσουνάκης, Ταμίας: Ντένις Μπίμπα
Μέλος:
Ρέντιον Τζάτζο
Β1
Πρόεδρος: Παν. Μιχαλακόπουλος, Αν/πρόεδρος: Νικ.
Πιερτζοβάνης, Γραμματέας: Ειρ. Καραχάλιου, Ταμίας: Ντ. Ίντρις
Μέλος: Νεκταρία
Μηλαίου
Β2
Πρόεδρος: Άνι Μπερσάκου, Αν/πρόεδρος: Σωτ. Βλάχος, Γραμματέας:
Όλιγκερς Βλάχι, Ταμίας: Γ. Βιτζηλαίος
Μέλος: Τζ. Μπουσάι
Β3
Πρόεδρος:
Χρ. Παυλάκη, Αντ/πρόεδρος: Αρσίντιντ, Γραμματέας: Μ. Τριπολιτσιώτη, Ταμίας: Γ.
Ρούσσου
Μέλος; Μιρέλ Χασάνι
Γ1
Πρόεδρος: Αντών Κονίνη, Αν/πρόεδρος:
Πάολα Μωραΐτη, Γραμματέας: Ιω. Αλιφιέρης, Ταμίας: Δανάη Λιαράτσικα
Μέλος:
Ζαμπέτα Μπαρμπαρήγου
Γ2
Πρόεδρος: Ανθή Πετροπούλου, Αν/πρόεδρος: Νικ.
Τσαντάνης, Γραμματέας: Παν. Χριστοδούλου, Ταμίας: Μαρσέλ Μπουνάι
Μέλος: Γ.
Νικολόπουλος
15μελές
Πρόεδρος: Ανθή Πετροπούλου, Αν/πρόεδρος: Νικ.
Τσαντάνης, Γραμματέας: Κυρ. Βεντουρής