Στη Βουλή τα τελευταία περιστατικά παράνομης αλιείας

Ο βουλευτής κ. Αυγενάκης

Ο βουλευτής Λ. Αυγενάκης της Δημοκρατικής Συμμαχίας (Ντ. Μπακογιάννη) και υπεύθυνος για τα νησιά του Αιγαίου όσο αφορά την κοινοβουλευτική δραστηριότητα του κόμματος,
κατάθεσε ερώτηση στον αρμόδιο υπουργό σχετικά με τα θέματα της παράνομης αλιείας που ανέδειξε και ο ιστότοπος μας (βλέπε: http://wp.me/pU7eZ-2mR ). Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
ΕΡΩΤΗΣΗ Αθήνα, 10/10/2011

Θέμα: Παράνομη εκφόρτωση υπομεγεθών αλιευμάτων σε παράκτιες και νησιωτικές περιοχές και προστασία των ιχθυαποθεμάτων από την υπεραλίευση

Στις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας παρατηρείται συχνά το φαινόμενο της φορτοεκφόρτωσης παράνομων υπομεγεθών αλιευμάτων. Μάλιστα, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος», σχεδόν καθημερινά διακινούνται παράνομα αλιεύματα από συγκεκριμένα απομακρυσμένα λιμάνια της χώρας όπου οι έλεγχοι είναι ελλιπείς, τα οποία καταλήγουν ακόμα και στις κεντρικές ιχθυόσκαλες. Στο πλαίσιο αυτό, σημειώνεται ότι την περασμένη Τρίτη (4/10) καταγράφηκε από μέλη του Ινστιτούτου
παράνομη εκφόρτωση υπομεγεθών αλιευμάτων στους Φούρνους, με την ανοχή μάλιστα των ελεγκτικών αρχών, όπως επισημαίνεται στις σχετικές αναφορές. Ως εκ τούτου, τονίζεται ότι πρέπει να υπάρξει άμεσα η συνδρομή του τμήματος Αλιείας του Λιμεναρχείου Πειραιά, μέλη του οποίου ανταποκρίνονται άμεσα και αποτελεσματικά στα καθήκοντά τους, ώστε να ενισχυθεί ο απαραίτητος έλεγχος στον Πειραιά και να επιβληθούν οι σχετικές κυρώσεις στους παρανομούντες.

Ταυτόχρονα, είναι κρίσιμο όπως ενισχυθούν τα μέτρα προστασίας κατά της υπεραλίευσης, η οποία εγκυμονεί σημαντικούς κινδύνους για την ισορροπία των ιχθυαποθεμάτων στις Ελληνικές θάλασσες. Εξίσου κρίσιμο είναι να εφαρμοστεί επιτέλους η ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία αλιευτικού ελέγχου, καθώς στην Ελλάδα υπεραλιεύεται ήδη το 65% έως 75% των εμπορικών ψαριών.

Κατόπιν των ανωτέρω,
ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ:
1. Έχετε ενημέρωση για το περιστατικό της εκφόρτωσης υπομεγεθών αλιευμάτων στους Φούρνους; Έγινε επιτόπιος έλεγχος από τις αρμόδιες Αρχές και διαπιστώθηκαν παρανομίες;
2. Με ποια συγκεκριμένα μέτρα προτίθεστε να παρέμβετε για τον περιορισμό του  φαινομένου της φορτοεκφόρτωσης παράνομων υπομεγεθών αλιευμάτων που παρατηρείται συχνά στις
παράκτιες και νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας;
3. Ποια συγκεκριμένα, άμεσα μέτρα προτίθεστε να λάβετε προκειμένου να υπάρξει ουσιαστική προστασία των πλούσιων ιχθυαποθεμάτων ψαριών από την υπεραλίευση;

 

Ο ερωτών Βουλευτής
Λευτέρης Αυγενάκης
Βουλευτής ν. Ηρακλείου
Δημοκρατική Συμμαχία