Η ΕΣΕΕ συγκρίνει το επίπεδο της ζωής μας του 2004 με αυτό του 2011, για τον κ. Βενιζέλο

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) σήμερα 12/10 έδωσε στην δημοσιότητα συγκριτικά στοιχεία με οικονομικούς δείκτες μεταξύ της κατάστασης που επικρατούσε
στην χώρα του 2004 και αυτήν στην οποία έχει η χώρα εισέλθει σήμερα, ύστερα από τις επιλογές των κυβερνήσεων. Η ανακοίνωση δημοσιοποιήθηκε για να απαντηθεί η άποψη
του υπουργού Οικονομίας κ. Βενιζέλου που διατυπώθηκε πρόσφατα, ότι αυτό που έχει επισυμβεί στην Ελλάδα μετά την λήψη των μέτρων περικοπών και την έλευση της τρόικας,
είναι ότι έχουμε επιστρέψει ως κοινωνία στα δεδομένα της οικονομίας του 2004.
Ακολουθούν τα στοιχεία της ΕΣΕΕ:

«Η ΕΣΕΕ επισημαίνει ότι η επιστροφή της οικονομίας μας στα μεγέθη του 2004 φαντάζει παραμύθι, αφού τότε η ανάπτυξη ήταν στο +4,9% όταν σήμερα είναι -5,5%, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat το δημοσιονομικό έλλειμμα ήταν 7,5% του ΑΕΠ, το Δημόσιο χρέος στο 98,6% του ΑΕΠ, δηλαδή στα 201,2 δισ. ευρώ και η ανεργία στο 10,3%. Σήμερα, το 2011 το έλλειμμα ανέρχεται στο 9,5%, το χρέος στο 157% του ΑΕΠ, δηλαδή στα 358,3 δισ. ευρώ, ενώ η στατιστική ανεργία είναι στο 17% και η πραγματική κοντά στο 20%.

Η περίπτωση να γυρίσουμε στα επίπεδα διαβίωσης του 2004, με εξαίρεση τους μισθούς, είναι τόσο εφικτή όσο και η περίπτωση να ξανακάνουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012 στην Ελλάδα, εκτός βέβαια εάν μιλάμε για «ολυμπιακό ρεκόρ κουρέματος». Οι μεταβολές στην οικονομία και την ζωή μας από το 2004 μέχρι σήμερα, παρατίθενται στον παρακάτω αναλυτικό πίνακα βασικών μεγεθών και μεταβολών μεταξύ του 2004 και του 2010, αλλά και του 2004 με τις προβλέψεις για το 2011.

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 2004 – 2011 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: