Συνεδρίαση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου, η ημερήσια διάταξη

Συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου, θα γίνει την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 13.00 στα Γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου (πλατεία Εκατονταπυλιανής, Παροικία) για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ  1ο   : Ψήφιση ανάληψης και διάθεσης πιστώσεων.
ΘΕΜΑ   2ο   : Αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού.
ΘΕΜΑ  3ο   Έγκριση πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού « Προμήθεια
φωτιστικών σωμάτων».
ΘΕΜΑ  4ο   : Έγκριση 1ου τακτοποιητικού ΑΠΕ έργου «Επισκευή υφιστάμενου μόλου αλιευτικού καταφυγίου Αλυκής».
ΘΕΜΑ  5ο   : Απευθείας ανάθεση «τοπογραφική αποτύπωση αλιευτικών καταφυγίων Πίσω-Λιβαδιού και Δρυου, τοπικής Κοινότητας Μαρπησσας για την νομιμοποίηση τους».
ΘΕΜΑ  6ο   Απευθείας ανάθεση τοπογραφικής αποτύπωσης αλιευτικού καταφυγίου Αμπελα και προβλήτας Κολυμπηθρών Δημ. Κοινότητας Νάουσας για νομιμοποίηση τους τους.
ΘΕΜΑ  7ο   Απευθείας ανάθεση τοπογραφικής αποτύπωσης  προβλήτας όρμου Αγίου Γεωργίου Αντιπάρου και οριοθέτηση αιγιαλού , για νομιμοποίηση του.
ΘΕΜΑ  8ο   Απευθείας ανάθεση  τοπογραφικών  και βυθομετρικών διαγραμμάτων λιμένος Αντιπάρου.
ΘΕΜΑ  9ο   Παράταση μισθώματος κτιρίου Λιμενικού Ταμείου