Η ΕΣΕΕ υπέρ της αναστολής πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας. Θέτει θέμα και για την επαγγελματική στέγη

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Β. Κροκίδης

Η ΕΣΕΕ δημοσιοποίησε σήμερα τις απόψεις και τις ενέργειές της για την προστασία των δανειοληπτών με επέκταση της περιόδου απαγόρευσης των πλειστηριασμών για την πρώτη κατοικία. Η ΕΣΕΕ με την ευκαιρία προσθέτει και το αίτημα για την προστασία και της επαγγελματικής στέγης. Ακολουθεί το σχετικό κείμενο:

«Η ΕΣΕΕ ζητά ετήσια παράταση της αναστολής πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας και την επέκτασή της στην επαγγελματική στέγη»
Εν μέσω του δυσμενέστατου οικονομικού κλίματος που έχει διαμορφωθεί τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για τους επιχειρηματίες, η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου ζήτησε με επιστολή που απέστειλε προς τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη…

…και τον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Σωκράτη Ξυνίδη χρονική αλλά και ποιοτική επέκταση των αναστολών στους πλειστηριασμούς περιουσιακών στοιχείων. Το περιεχόμενο της σχετικής επιστολής έχει ως εξής:

«Ως γνωστόν, με το άρθρο 46 του ν. 3986/2010, εφαρμοστικού νόμου του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015, ανεστάλησαν για την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2011 έως την 31η Δεκεμβρίου 2011 οι πλειστηριασμοί, οι οποίοι επισπεύδονται για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων πιστωτικών ιδρυμάτων, που δεν υπερβαίνουν το
ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000 €).
Επίσης, παρατάθηκε μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011, η απαγόρευση πλειστηριασμού της κύριας ή μοναδικής κατοικίας του νόμου 3869/2010 («υπερχρεωμένα νοικοκυριά»), ακόμη και όταν η απαίτηση του πιστωτικού ιδρύματος υπερβαίνει το ποσόν των 200.000 €.  Η απαγόρευση κατέλαβε την
κύρια ή μοναδική κατοικία κάθε φυσικού προσώπου, ανεξαρτήτως εάν στερείται ή όχι πτωχευτικής ικανότητας. Συνεπώς, προστατεύθηκε η κατοικία όλων των φυσικών
προσώπων, συμπεριλαμβανομένων και των επιχειρηματιών ως ατόμων.

Οι παραπάνω διατάξεις γενικής ισχύος αποδείχτηκαν ιδιαίτερα αποτελεσματικές και προστάτευσαν τόσο τις επιχειρήσεις που βρέθηκαν σε προσωρινή αδυναμία, όσο και
τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.  Δεδομένου ωστόσο ότι, οι παρούσες συνθήκες είναι ακόμη δυσμενέστερες από εκείνες που επικρατούσαν κατά την ψήφιση των παραπάνω νόμων, θεωρούμε ότι είναι απόλυτη ανάγκη να παραταθεί η ισχύς των διατάξεών τους και να ανασταλούν εκ νέου οι πλειστηριασμοί, μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012.

Επιπλέον της χρονικής επέκτασης, πρέπει να υπάρξει και ρητή ποσοτική επέκταση των αναστολών, ήτοι οι πλειστηριασμοί να αναστέλλονται για το κύριο περιουσιακό στοιχείο του
κάθε οφειλέτη, είτε πρόκειται για κύρια κατοικία είτε πρόκειται για ιδιόκτητη επιχειρηματική στέγη και ανεξαρτήτως του ποσού της απαίτησης του πιστωτικού ιδρύματος. 
Η νέα αναστολή,
διευρυμένη ως προς την κάλυψή της σύμφωνα με τα παραπάνω, θα δώσει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν περιέλθει σε αδυναμία πληρωμής να αναδιοργανώσουν την κάλυψη των αναγκών τους, σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη οικονομική συγκυρία και να επιδιώξουν την καλύτερη δυνατή διευθέτηση και εξυπηρέτηση των οφειλών τους…»