Η Δημοκρατική Αριστερά για το θέμα της προστασίας των παραδοσιακών οικισμών, ξεκινώντας από τις Κυκλάδες

Το κόμμα της Δημοκρατικής Αριστεράς κατάθεσε σήμερα 6/10 ερώτηση στους αρμόδιους υπουργούς σχετικά με τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν από την πολιτεία, ώστε να προστατεύονται οι παραδοσιακοί οικισμοί της χώρας, εκατοντάδες εκ των πλέον καλαίσθητων βρίσκονται στις Κυκλάδες. Η ερώτηση κατατέθηκε με σκοπό να αναδειχθούν τα συμπεράσματα από ημερίδα που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο ορεινό χωριό Φιλώτι της Νάξου για το συγκεκριμένο θέμα. Ακολουθεί το σχετικό κείμενο της ερώτησης:

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

  • Πολιτισμού και Τουρισμού
  • Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Θέμα: «Υπό απειλή οι παραδοσιακοί οικισμοί της Νάξου».

Παρά την ύπαρξη θεσμικού πλαισίου για την προστασία των παραδοσιακών οικισμών, οι 24 κηρυγμένοι παραδοσιακοί οικισμοί της Νάξου απειλούνται με αλλοίωση και εγκατάλειψη, ενώ το ίδιο πρόβλημα καταγράφεται και σε άλλες περιοχές της χώρας. Πρόκειται για οικισμούς…

…μεγάλης κλίμακας, ορεινούς ή παραθαλάσσιους, αγροτικούς οικισμούς, τουριστικούς προορισμούς, οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν παραδοσιακοί με τα ΠΔ του 1978 και 1988. Τα πορίσματα αυτά καταγράφηκαν σε ημερίδα, που οργανώθηκε πρόσφατα στον παραδοσιακό οικισμό Φιλώτι Νάξου. Συγκεκριμένα, οι αλλοιώσεις, που έχουν παρατηρηθεί, προκαλούνται από την άναρχη και συχνά αυθαίρετη δόμηση (υπερβάσεις όρων δόμησης, αυθαίρετες προσθήκες), τις κακές επεμβάσεις και τις εκτεταμένες ανακατασκευές σε παλαιά κτίρια, τις αισθητικές αλλοιώσεις με τις κεραίες, την εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων, τις διαφημιστικές πινακίδες, τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, που τοποθετούνται οπουδήποτε χωρίς καμμία μελέτη, τις
ασύμβατες χρήσεις των κτιρίων, τις άνευ μελέτης και σχεδιασμού επεκτάσεις των παλαιών οικισμών κ.ά.

Περαιτέρω, οι οικισμοί πλήττονται από τις καταστροφικές ενίοτε εργασίες των Δήμων, με αποτέλεσμα την καταστροφή και την τσιμεντοποίηση των λιθόστρωτων μονοπατιών, την κατασκευή αυθαίρετων και ακαλαίσθητων κτισμάτων και την τοποθέτηση οικοδομικών υλικών σε κηρυγμένα λιθόστρωτα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η Χώρα της Νάξου και το Φιλώτι, όπου ο παλαιός πυρήνας του οικισμού και ο περιβάλλων χώρος έχουν επιβαρυνθεί σημαντικά από τις επεκτάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί.

Η εντατικοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών για την προστασία και διατήρηση των παραδοσιακών οικισμών Νάξου, η σπουδαιότητα των οποίων αντικατοπτρίζεται στα αρχιτεκτονικά σύνολα αισθητικής σχέσης με το περιβάλλον, στον καθημερινό πολιτισμό αυτών των ιστορικών συνόλων, αλλά και στη δυνατότητα βιώσιμων αναπτυξιακών δραστηριοτήτων βάσει του πολιτιστικού τουρισμού, κρίνεται απαραίτητη.

 Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι συναρμόδιοι Υπουργοί: 

  1. Δεδομένης της ύπαρξης θεσμικού πλαισίου για την προστασία των παραδοσιακών οικισμών Νάξου, αλλά και δεδομένων των αλλοιώσεων, που παρατηρούνται σε αυτούς, σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί ή προτίθενται να προβούν σε συνεργασία με τους κατά τόπους Δήμους προκειμένου να εντατικοποιηθούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και να εξασφαλίζεται η προστασία τους;  

6.10.11 Οι ερωτώντες βουλευτές
Φώτης Κουβέλης, Θανάσης Λεβέντης, Νίκος Τσούκαλης, Γρηγόρης Ψαριανός