Σεμινάρια για εργαζόμενους και εμπόρους από το Επιμελητήριο Κυκλάδων

Επαγγελματική Κατάρτιση για επιχειρηματίες-μέλη, εργαζομένους και άλλους ενδιαφερόμενους

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων διοργανώνει νέα σειρά επτά (7) εκπαιδευτικών προγραμμάτων την περίοδο Οκτωβρίου – Νοεμβρίου 2011 σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τα εκπαιδευτικά αυτά προγράμματα απευθύνονται τόσο σε επιχειρηματίες-μέλη του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, όσο και σε εργαζόμενους των επιχειρήσεων, αλλά και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο και θα υλοποιηθούν στα 8 νησιά όπου το Επιμελητήριο διατηρεί γραφεία (Άνδρο, Θήρα, Μήλο, Μύκονο, Νάξο, Πάρο, Σύρο και Τήνο).
Θεωρώντας την επαγγελματική εκπαίδευση ως σημαντικό «όπλο» για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, το Επιμελητήριο Κυκλάδων προσφέρει στους ενδιαφερόμενους κατάρτιση υψηλής ποιότητας με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος (τα συγκεκριμένα σεμινάρια έχουν αρχική αξία 150 – 200 ευρώ το καθένα).
Αναλυτικό Πρόγραμμα:

 

Τίτλος Προγράμματος Διάρκεια Κόστος

για Μέλη &
εργαζομένους

Κόστος για μη Μέλη Η/νία

Ώρες

Επαγγελματική εξυπηρέτηση πελατών

για εμπορικές επιχειρήσεις

10 ώρες 40 ευρώ 80 ευρώ 10 &
11 Οκτωβρίου 16:00-21:00
Η εικόνα του καταστήματος –  Merchandising 5 ώρες 30 ευρώ 60 ευρώ 12 Οκτωβρίου 16:00-21:00

 

Internet
Marketing
& σύγχρονες τάσεις
5 ώρες 30 ευρώ 60 ευρώ 17 Οκτωβρίου 16:00-21:00
Προώθηση ιστοσελίδων σε Μηχανές
Αναζήτησης (
SEOSEM)
10 ώρες 40 ευρώ 80 ευρώ 18 & 19 Οκτωβρίου 16:00-21:00
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

(Social Media)

10 ώρες 40 ευρώ 80 ευρώ 25 &
26 Οκτωβρίου 16:00-21:00
Είσπραξη ανεκπλήρωτων οφειλών 5 ώρες 30 ευρώ 60 ευρώ 2 Νοεμβρίου
16:00-21:00
Τεχνικές εξυπηρέτησης & ικανοποίησης πελατών για τουριστικές
επιχειρήσεις

 

10 ώρες 40 ευρώ 80 ευρώ 7 &
8 Νοεμβρίου 16:00-21:00

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:    Για τα Μέλη του Επιμελητηρίου και τους εργαζομένους τους σε περίπτωση συμμετοχής από δύο άτομα και πάνω από την ίδια επιχείρηση ή παρακολούθησης του ίδιου ατόμου σε
δύο τουλάχιστον ενότητες,
το κόστος συμμετοχής διαμορφώνεται στα 20 ευρώ για τις ενότητες διάρκειας 5 ωρών και στα 30 ευρώ για τις ενότητες διάρκειας 10-12 ωρών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή άμεσα.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την Δικτυακή Πύλη του Επιμελητήριου Κυκλάδων http://www.e-kyklades.gr/articles/educationή να απευθύνονται στο Τμήμα
Επικοινωνίας & Κατάρτισης
(τηλ. 22810 82346, επιλογή 3, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: contact@cycladescc.gr), καθώς και στα γραφεία των νησιών σε Άνδρο, Θήρα, Μήλο, Μύκονο, Νάξο, Πάρο και Τήνο.