Τα αποτελέσματα των μαθητικών εκλογών στο Γυμνάσιο Νάουσας

Στο Γυμνάσιο Νάουσας πραγματοποιήθηκαν στις 26/9 μαθητικές εκλογές για την ανάδειξη του 15μελούς συμβουλίου του σχολείου, αλλά και των πενταμελών συμβουλίων του κάθε τμήματος. Με την επιμέλεια της Δ/νσης του σχολείου δημοσιοποιήθηκαν σήμερα τα αποτελέσματα των εκλογών: