Χορός στον Πρόδρομο, εγγραφές

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΓΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ «ΣΚΟΠΑΣ Ο ΠΑΡΙΟΣ»
τμήμα παραδοσιακού χορού
Τα μαθήματα αρχίζουν…

 Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του συλλόγου Προδρόμου, την Κυριακή 2 Οκτωβρίου στο χώρο του συλλόγου (παλαιά δεξαμενή) θα γίνονται δεκτές αιτήσεις για τη συμμετοχή όσων πολιτών ενδιαφέρονται στα τμήματα παραδοσιακού χορού.  Στα τμήματα μπορούν να συμμετέχουν παιδιά (4 έως 18 ετών) και ενήλικες.  Υπεύθυνοι  διδασκαλίας  θα είναι η κ.Νίκα Κατερία (παιδικά  τμήματα) και Παναγιώτης Σπύρου (ενηλίκων).  Συμμετοχή για το έτος 2011-12, 30 ευρώ ανά οικογένεια.
Ώρες εγγραφής: 11.00 -13.00 και 17.00-20.00