Ανακούφιση για εργαζόμενους ΟΤΕ Πάρου

Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες μεταξύ των εργαζομένων και της διοίκησης του ΟΤΕ με σκοπό την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας. Έγινε γνωστό ότι ανεξαρτήτως του είδους της σύμβασης που έχουν υπογράψει κατά το παρελθόν εργαζόμενοι με την διοίκηση, σε περιοχές που θα κλείσουν καταστήματα της εταιρείας, οι εργαζόμενοι δεν θα απολυθούν, αλλά θα αξιοποιηθούν σε άλλα γραφεία της επιχείρησης.

Η ρήτρα αυτή, εφόσον ισχύσει, θα ανακουφίσει τους εργαζόμενους σε διάφορα γραφεία της επαρχίας, όπως της Πάρου, όπου οι εργαζόμενοι ζούσαν υπό το άγχος της ανασφάλειας, αφού από μήνες έχει ανακοινωθεί ότι το κατάστημα θα κλείσει.