Ερωτήσεις από Πολίτες Κόντρα στον Καιρό προς την διοίκηση της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου

Από το συνδυασμό του Περιφερειακού Συμβουλίου «Πολίτες Κόντρα στον Καιρό» με επικεφαλής τον κ. Ν. Συρμαλένιο (Πρόσκειται στον ΣΥΡΙΖΑ) δόθηκαν στη δημοσιότητα στις 16/9 ερωτήσεις που έχει υποβάλει ο συνδυασμός, ώστε να απαντηθούν από την διοίκηση Γ. Μαχαιρίδη της Περιφέρειας στην επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Οι ερωτήσεις αφορούν, στην «επιστροφή» στο Κράτος αρμοδιοτήτων που είχαν αποκεντρωθεί στην Περιφέρεια με τον νόμο «Καλλικράτης» πριν ένα χρόνο, και σε ζήτημα χρηστής διοίκησης και διαφάνειας που απαιτεί διευκρινήσεις σχετικά με μία εταιρεία. Ακολουθούν τα σχετικά κείμενα για τα οποία αναμένονται οι απαντήσεις σε συνεδρίαση η οποία δεν έχει όμως ορισθεί ακόμα:

«Κύριε πρόεδρε, εκ μέρους της παράταξης μας και βάσει του Κανονισμού, θέλουμε να καταθέσουμε τις παρακάτω Ερωτήσεις-Επερωτήσεις:

1)  Σχετικά με την κατάργηση  αρμοδιοτήτων των Περιφερειών
Με την ψήφιση του Ν. 3852/10 (Καλλικράτης) μεταφέρθηκαν από την κεντρική κυβέρνηση μια σειρά αρμοδιότητες στις νέες εκλεγμένες Περιφέρειες. Πριν ακόμα τεθούν σε εφαρμογή αυτές οι αρμοδιότητες, με εντελώς πραξικοπηματικό τρόπο ο Υπουργός ΥΠΕΚΑ, τις μεταβιβάζει και πάλι στην κυβέρνηση. Αυτό γίνεται με την ψήφιση του άρθρου 15 του Νόμου για τα αυθαίρετα. Συγκεκριμένα η αποξήλωση αυτή αφορά τέσσερα πεδία:
Α. Η κατάρτιση και έγκριση του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και κυρίως των μεθόδων διαχείρισης και έκδοσης των σχετικών αδειών.
Β. Ο έλεγχος  πληρότητας περιβαλλοντικών όρων των μονάδων που εμπίπτουν στο Ν. 3325/2005.
Γ. Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για τις βιομηχανίες.
Δ. Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων  για τα υπερτοπικά έργα.
Στο ερώτημα για ποιό λόγο γίνεται αυτή η βάναυση και εν κρυπτώ αφαίρεση αρμοδιοτήτων των Περιφερειών, η απάντηση συνάγεται από την φύση των ίδιων των αρμοδιοτήτων.
Η κυβέρνηση θέλει με απόλυτη ησυχία να τακτοποιήσει τις «εκκρεμότητες» μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων στην διαχείριση των στερεών αποβλήτων, την  βιομηχανία και τα
μεγάλα έργα. Το σίγουρο είναι ότι αυτή η «τακτοποίηση» θα γίνει υπέρ της διαπλοκής και σε βάρος της βιώσιμης ανάπτυξης και του περιβάλλοντος.

Η όλη εξέλιξη αποδεικνύει επίσης  πως οι ρητορείες για αποκέντρωση, για λιγότερο και καλύτερο κράτος είναι μόνο για μαζική κατανάλωση. Ερωτάται ο κ. Περιφερειάρχης και η Περιφερειακή Αρχή, τι  σκέπτεται να πράξει έτσι, ώστε να ακυρωθεί η μεθόδευση αυτή και να υπερασπιστεί την Περιφέρεια και τις αρμοδιότητές της;

2) Σχετικά με την ανάθεση του ΕΣΠΑ Δωδεκανήσου στο “Ενεργειακό Γραφείο Ν. Δωδεκανήσου Α.Ε.”
Στις 4/8/2011 επικυρώθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου η έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, του Δήμου Ρόδου και του Ενεργειακού Γραφείου Α.Ε.,  με βάση την οποία το “Ενεργειακό Γραφείο Α.Ε.” αναλαμβάνει την υποβολή προτάσεων και τη στήριξη υλοποίησης έργων του Γ’ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013 της Δωδεκανήσου. Πιο συγκεκριμένα ο Ανάδοχος (Ενεργειακό Γραφείο Α.Ε.) αναλαμβάνει:

Επίσης προσδιορίζεται σαφώς ότι το έργο του Αναδόχου είναι η υποχρέωση υποστήριξης όλων των έργων του Νομού Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στα πλαίσια του Γ’ΚΠΣ & του ΕΣΠΑ 2007-2013 και αυτό επιτυγχάνεται με Διοικητική ωρίμανση των έργων και δράσεων, με Διοικητική παρακολούθηση των έργων και δράσεων, με Συμβουλευτικές υπηρεσίες. Ο Ανάδοχος για την εκπλήρωση του παραπάνω έργου προσλαμβάνει το αναγκαίο προσωπικό. Το συνολικό κόστος του Συμβούλου Διαχείρισης (Αναδόχου) ανέρχεται σε 200.000 € ετησίως και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου. Από τα παραπάνω προκύπτουν τα παρακάτω ερωτήματα, στα οποία οφείλουν ο Περιφερειάρχης και η Περιφερειακή Αρχή να δώσουν επαρκείς απαντήσεις:

α) Πότε και με ποιά Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου συστάθηκε το “Ενεργειακό Γραφείο Α.Ε.”, του οποίου πρόεδρος έχει τοποθετηθεί συνάδελφος της πλειοψηφίας;
β) Βάσει ποιάς Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου αποφασίστηκε η Προγραμματική Σύμβαση από την οποία προσδιορίστηκε το “Ενεργειακό Γραφείο Α.Ε.”, ως Σύμβουλος Διαχείρισης του Γ’ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ Δωδεκανήσου; Αν ως Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου θεωρείτε την 24/30-03-2011, δηλαδή την κατά πλειοψηφία έγκριση του Προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας, τότε πρόκειται για υφαρπαγή απόφασης με συνοπτικές διαδικασίες, αφού δεν είναι δυνατόν το ποιός θα είναι Σύμβουλος Διαχείρισης του ΕΣΠΑ που θα διαχειριστεί τα επόμενα χρόνια το κατεξοχήν αναπτυξιακό πρόγραμμα της Δωδεκανήσου, να αποφασίζεται ανάμεσα σ’ ένα όγκο έργων και προγραμμάτων και μάλιστα ανάμεσα σε 14 προγραμματικές συμβάσεις του ΠΔΕ της Δωδεκανήσου για το 2011 και να μην αποτελεί διακριτή ξεχωριστή απόφαση. Για την ιστορία θέλουμε να υπενθυμίσουμε ότι η παράταξη μας καταψήφισε τη συγκεκριμένη Απόφαση
 γ) Με ποιά κριτήρια και ποιά διαδικασία αποφασίστηκε ο ορισμός του Συμβούλου Διαχείρισης του ΕΣΠΑ, να γίνει με απευθείας ανάθεση στο “Ενεργειακό Γραφείο Α.Ε.” και όχι με Προκήρυξη Διαγωνισμού, όπως γινόταν μέχρι σήμερα, τουλάχιστον στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων;