«Θολά» τα οικονομικά του Δήμου, λέει η αντιπολίτευση

Στην προτελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Πάρου (6 Σεπτεμβρίου) συζητήθηκε η εκτέλεση του προϋπολογισμού του δήμου για το τρέχον έτος, στο πλαίσιο της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης. Κατά τη συζήτηση παρουσιάστηκαν στο συμβούλιο στοιχεία για την πορεία των οικονομικών του δήμου. Γι’ αυτά τα στοιχεία η επικεφαλής της παράταξης «Πάρος ΑΞΙΑ» της αντιπολίτευσης του δημοτικού συμβουλίου Πάρου κ. Γρ. Πρωτολάτη δημοσιοποίησε τις θέσεις της σήμερα 16/9 με σχετικό δελτίο τύπου που ακολουθεί:

«Με αφορμή την παρουσίαση από το Δήμαρχο στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 6ης Σεπτεμβρίου 2011 της τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού η παράταξη ΠΑΡΟΣ ΑΞΙΑ έχει να επισημάνει τα ακόλουθα.
Ο προϋπολογισμός του 2011 τον οποίο και ψηφίσαμε στην αρχή του έτους, αποδεικνύεται σήμερα μετά την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσής του, ότι είναι μη ρεαλιστικός και όπως δείχνουν τα οικονομικά των εσόδων – εξόδων που αποτυπώνονται σ’ αυτόν δεν πρόκειται να εκτελεστεί.
Είναι ανησυχητικό να έχει προϋπολογίσει ο Δήμος μέχρι στις 30.06.11 Τακτικά έσοδα 7.598.062 ευρώ και να έχει εισπράξει 1.748.152 ευρώ δηλαδή μόνο το 23%  των προϋπολογισθέντων. Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι από τα 593.286 ευρώ που είναι οι εισπρακτέες απαιτήσεις του Δήμου από βεβαιωθείσες κατά τα παρελθόντα έτη απαιτήσεις, μέχρι στις 30.06.11 έχουν εισπραχθεί μόνο 34.032 ευρώ δηλαδή μόνο το 5,7% αυτών. Από τις 6.413.619 ευρώ  βεβαιωθείσες επιχορηγήσεις για επενδύσεις που έχουν προϋπολογιστεί μέχρι τις 30.06.11 έχουν εισπραχθεί 423.303 ευρώ δηλαδή μόνο το 6,6% αυτών.

Αντίθετα από τη πλευρά των εξόδων ο δήμος έχει δαπανήσει το 21% των προϋπολογισθέντων μέχρι στις 30/06/11. Αυτό δείχνει ότι, εάν συνεχιστεί ο ρυθμός αυτός, ο προϋπολογισμός για το 2011 θα εκτροχιαστεί από τους στόχους του, με αποτέλεσμα είτε ο Δήμος να μπει σε δανεισμό, είτε σε μη εκτέλεση του τεχνικού προγράμματος του 2011. Σε κάθε περίπτωση όμως το αποτέλεσμα αυτό θα είναι βλαπτικό για την Παριανή κοινωνία.
Η παράταξη ΠΑΡΟΣ ΑΞΙΑ για όλους τους παραπάνω λόγους καταψήφισε την έγκριση της τριμηνιαίας εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Β’ τρίμηνο του οικονομικού έτους 2011, προτείνοντας στην Δημοτική Αρχή να διεκδικήσει την εμφανή παρακράτηση πόρων από την πολιτεία, καθώς φέτος η μείωση των ΚΑΠ ξεπερνά το 35% και να λάβει μέτρα ενίσχυσης της οικονομικής υπηρεσίας για την άμεση είσπραξη των βεβαιωθέντων εσόδων του Δήμου».