Ένταξη έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιάννη Μαχαιρίδη και με σχετικό δελτίο τύπου που δημοσιοποιήθηκε στις 2 & 5/9 ανακοινώθηκε ότι εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 έργα υποδομών για το νομό Δωδεκανήσου με συνολικό προϋπολογισμό 14,8 εκ. .
Τα έργα αυτά είναι τα εξής:

 – 2ο Γυμνάσιο ν. Κω προϋπολογισμού 2,2 εκ. €

Πρόκειται για την κατασκευή νέου δεωδεκαθέσιου Γυμνασίου στη πόλη της Κω δυναμικότητας 360 μαθητών. Το κτήριο είναι διώροφο με συνολικό εμβαδόν 2.214 τ.μ. και περιλαμβάνει δώδεκα αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, γραφεία καθηγητών διδασκάλων, βιβλιοθήκη, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και τους απαιτούμενους βοηθητικούς χώρους. Η ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ έγινε μετά την αδυναμία του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων να συνεχίσει τη χρηματοδότησή του.

  • Ανέγερση 20ου διθέσιου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου πόλης Ρόδου προϋπολογισμού 0,9 εκ. €

Το νηπιαγωγείο που θα κατασκευαστεί θα είναι ολοήμερο και θα έχει τη δυνατότητα φιλοξενίας 50 νηπίων. Το κτίριο συνολικής επιφάνειας 534 τ.μ. θα περιλαμβάνει χώρο υποδοχής γονέων, αίθουσες διδασκαλίες, γραφείο νηπιαγωγού, χώρο ανάπαυσης νηπίων και τους λοιπούς βοηθητικούς χώρους και χώρους υγιεινής. Επίσης θα υπάρχει πρόβλεψη για την πρόσβαση ΑΜΕΑ.

– Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Γενναδίου Ρόδου προϋπολογισμού 4,5 εκ. €

Θα κατασκευαστεί διώροφο κτήριο δυναμικότητας 300 μαθητών, συνολικής έκτασης 2.635 τ.μ., που θα περιλαμβάνει 12 αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, βιβλιοθήκη, αίθουσες διοίκησης, πολλαπλών χρήσεων και βοηθητικούς χώρους. Επίσης προβλέπεται η διαμόρφωση στον περιβάλλοντα χώρο και η κατασκευή γηπέδων για την άθληση των μαθητών, καθώς και η ασφαλτόστρωση του δρόμου για την πρόσβαση στο σχολείο.

  • Επέκταση Σχολικού Συγκροτήματος Απερίου Καρπάθου προϋπολογισμού 0,8 εκ. €

Πρόκειται για την επέκταση του υπάρχοντος σχολείου δυναμικότητας 200 μαθητών με προσθήκη κτιρίου έκτασης 860 τ.μ. Στους νέους αυτούς χώρους φιλοξενούνται αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, πληροφορικής, εργαστήριο φυσικοχημείας, βιβλιοθήκη και βοηθητικοί χώροι, καθώς και υποδομές για την πρόσβαση ΑΜΕΑ. Η ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ έγινε μετά την αδυναμία του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων να συνεχίσει τη χρηματοδότησή του.
Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο.

  • Βελτίωση επαρχιακής οδού Σπόα – Όλυμπος Καρπάθου προϋπολογισμού 1,8 εκ. €

Πρόκειται για βελτίωση της επαρχιακής οδού σε μήκος15,5 χιλιομέτρωνπερίπου, έργο με το οποίο εξαλείφονται χρόνια συγκοινωνιακά προβλήματα της περιοχής, συμβάλλοντας έτσι στην άρση της απομόνωσης, αλλά και στην τόνωση του τουρισμού, καθώς και της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής.

  • Βελτίωση Επαρχιακής Οδού Αγ. Ισίδωρος – Λάερμα ν. Ρόδου προϋπολογισμού 4,2 εκ. €

Με το έργο βελτιώνεται υφιστάμενος επαρχιακός δρόμος μήκους περίπου10 χιλιομέτρων. Στόχος του είναι η καλύτερη σύνδεση των οικισμών που βρίσκονται στο εσωτερικό του νησιού, έναντι των δυτικών και ανατολικών ακτών και οι οποίοι δεν είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένοι τουριστικά.

  • Προμήθεια 21 αυτόνομων συστημάτων παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού στην Κάλυμνο με φορέα υλοποίησης τη ΔΕΥΑ Καλύμνου και συνολικό προϋπολογισμό 418.760,00 €. Το έργο αφορά στην προμήθεια 21 συστημάτων παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού με ενσωματωμένο σύστημα κερματοδέκτη για την διάθεση – πώληση του νερού έναντι ανταποδοτικού τιμήματος.

Από τα συστήματα αυτά τα 16 θα είναι δυναμικότητας παραγωγής 6.000 λίτρωνημερησίως και τα 5 δυναμικότητας παραγωγής 12.000 λίτρωνημερησίως. Θα εγκατασταθούν σε κατάλληλες θέσεις σε όλη την Κάλυμνο, καθώς και στην Τέλενδο για να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες πόσιμου νερού όλων των κατοίκων τους.

Τα συστήματα αυτά θα δώσουν οριστική λύση στο έντονο πρόβλημα πόσιμου νερού που υπάρχει στα δύο νησιά, οι κάτοικοι των οποίων λόγω της κακής ποιότητας που έχει το νερό του δικτύου ύδρευσης αναγκάζονται να αγοράζουν εμφιαλωμένο νερό. Έτσι προβλέπεται αφενός το κόστος του πόσιμου νερού να είναι πολύ χαμηλότερο και αφετέρου να περιοριστεί σημαντικά η επιβάρυνση του περιβάλλονται από τη χρήση πλαστικών φιαλών.