Συνέδριο για τουρισμό, ναυτιλία, πολιτισμό στις Κυκλάδες από την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα