Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

 

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 5/9/2011 και ώρα 11:00 με τηλεδιάσκεψη, στα Καταστήματα της Περιφέρειας (Πλατεία Τσιροπινά)  στη Σύρο και (Πλατεία Ελευθερίας 1) στη Ρόδο με θέματα:


01.
Γνωμοδότηση ΜΠΕ του έργου «Βελτίωση υφιστάμενης κοινοτικής οδού από οικισμό Αγ. Γεωργίου – Προφήτη Ηλία, μήκους1 χλμ.περίπου, Κοινότητας Κουφονησίου ν. Κουφονησίου Κυκλάδων ».
02. Γνωμοδότηση ΜΠΕ που αφορά εκμετάλλευση Λατομικού Χώρου Μαρμάρων έκτασης 98.214 τ.μ. της ΑΕΒΕ Λατομείων Μαρμάρου Διονύσου Πεντέλης στη θέση Σανιδάδες Κυνιδάρου Δήμου Νάξου Νομού Κυκλάδων, για συνέχιση εκμετάλλευσης Λατομικού Χώρου Μαρμάρων σε έκταση πλέον 92.603 τ.μ. από την « Αφοί ΚΑΡΠΟΝΤΙΝΗ ΝΑΞΙΑΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Ο.Ε. » στην ίδια θέση.
03. Δασικές Πυρκαγιές (Επιχορήγηση Καυσίμων Εθελοντικών Οργανώσεων νομού Κυκλάδων για δασοεπιτήρηση) – Εγγραφή Πίστωσης .
04.  Απευθείας ανάθεση των  έργων : « Αποκατάσταση ζημιών από βροχοπτώσεις λόγω της θεομηνίας της 3ης Φεβρουαρίου 2011 στο Νομό Κυκλάδων».
05. «Έγκριση δαπάνης μελέτης για την δημιουργία Εργαστηρίου Ποιοτικής Ανάλυσης Μελιού»
ο6. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου : «Κατασκευή Πολυδύναμου Ιατρείου στην Κοινότητα Ολύμπου Καρπάθου» .
07. Έγκριση 2ου Τακτοποιητικού ΑΠΕ των εργασιών του έργου : « Βελτίωση Οδικού Δικτύου Σύμης ».
08. Έγκριση μελέτης – δημοπράτησης και ορισμού επιτροπής δημοπρασίας του έργου : «Αντιπλημμυρική Προστασία Νήσου Ρόδου(περιοχές ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ – ΜΑΛΩΝΑΣ –   ΜΑΣΣΑΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΑΘΟΥ )» .
09. Έγκριση πρακτικών Διεθνούς Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια εγκεκριμένων σκευασμάτων εντομοκτόνων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιόδεντρων στο πλαίσιο του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2011 στο Νομό Δωδεκανήσου .
10. Έγκριση όρων δημοπράτησης και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού για την Προμήθεια Ειδών Γραφικής Ύλης, έτους 2011.
11. Έγκριση δαπάνης για την Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
12. Έγκριση διαφόρων δαπανών
13. Έγκριση δράσεων αθλητισμού και πολιτισμού.
14. Έγκριση δράσεων της Δνσης Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ν.Α.
15. Περί άσκησης ένδικων μέσων κατά της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου επί της αγωγής του Εμμανουήλ Κουκιαίνη κατά της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
16. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και Επιτροπής διαγωνισμού του έργου :
 « Διαγράμμιση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Ν. Κυκλάδων (2011)».
17. Διαβίβαση πρακτικών δημοπρασίας του έργου : «Ολοήμερο 8/θέσιο Δημοτικό Σχολείο στην Καρδάμαινα Κω»Προϋπολογισμού: 2.600.000,00€.
18. Περί ανάθεσης δικαστικών υποθέσεων.
19. Εγκρίσεις μετακίνησης κ. Περιφερειάρχη, κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών και Περιφερειακών  Συμβούλων.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Ν. ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ