Με κριτική και αποχώρηση, αλλά στο τέλος η αντιπολίτευση Κόκκινου ψήφισε τον νέο κανονισμό του Περιφερειακού Συμβουλίου

«Έπρεπε να περάσουν οκτώ (8) μήνες από την έναρξη λειτουργίας του θεσμού της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, για να συζητηθεί και να ψηφιστεί στη 10η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στη Ρόδο στις 30 Αυγούστου ο Κανονισμός Λειτουργίας του». Με την παραπάνω κριτική στάση υποδέχθηκε τις αποφάσεις της χθεσινής συνεδρίασης ο συνδυασμός της μείζονος μειοψηφίας του περιφερειακού συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου «Νέα Εποχή» την οποία δημοσιοποίησε με σχετικό δελτίο τύπου σήμερα 31/8. Αναλυτικά, ο συνδυασμός με επικεφαλής τον κ. Χ. Κόκκινο που πρόσκειται στη ΝΔ ισχυρίζεται:


«Ο  περιφερειακός συνδυασμός της μείζονος μειοψηφίας «ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ για τα νησιά μας», από το Μάιο 2011, είχε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις στην επιτροπή επεξεργασίας του
Κανονισμού. Ειδικότερα, οι περιφερειακοί σύμβουλοι Ν. Αιγαίου Κωνσταντίνος Κουκάς και Γιώργος Παπαμανώλης, εκπρόσωποι του συνδυασμού μας στην αντίστοιχη επιτροπή είχαν προτείνει, μεταξύ άλλων:

 • Δυνατότητα σύγκλησης δύο συνεδριάσεων σε δύο συνεχόμενες ημέρες, με σκοπό την εξοικονόμηση κόστους μετακινήσεων και ταυτόχρονα έγκαιρη και παραγωγική συζήτηση των θεμάτων και
  λήψη των αποφάσεων.
 • Αυστηρή τήρηση του αυτονόητου κανόνα ότι, κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, «ψηφίζουν όσοι είναι φυσικά παρόντες» δίχως πρόβλεψη επιστολικής ψήφου ή να λογίζονται παρόντες καθόλη τη διάρκεια της συνεδρίασης όσοι αποχωρούν ενδιάμεσα για οποιοδήποτε λόγο.
 • Παραχώρηση στις περιφερειακές παρατάξεις κατάλληλα εξοπλισμένου χώρου και γραμματειακής υποστήριξης στην έδρα της Περιφέρειας όπως προβλέπεται από την νομοθεσία και παραμένει κενό γράμμα νόμου.

Κατά τη συζήτηση του θέματος του Κανονισμού Λειτουργίας στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 30.8.2011 αντιμετωπίσαμε την εμμονή της Περιφερειακής Αρχής στην προσθήκη μιας παράλογης και αντιδημοκρατικής διάταξης: «Η μετέπειτα αποχώρηση συμβούλων λόγω συγκοινωνιακών αναγκών, δεν ασκεί επίδραση στη νομιμότητα της απόφασης που λαμβάνεται μετά την αποχώρηση και αν ακόμα δεν υπάρχει απαρτία, γιατί στην περίπτωση αυτή οι αποχωρούντες θεωρούνται ως παρόντες καθ΄όλην τη διάρκεια της συνεδρίασης και ότι δίνουν αρνητική ψήφο εναντίον της εισήγησης, εκτός και αν οι αποχωρούντες δηλώσουν διαφορετικά (θετική ψήφο, λευκό ή αποχή) εγγράφως στη γραμματεία του συμβουλίου«!!!

Μετά από συντεταγμένη αντίδρασή μας, η Περιφερειακή Αρχή απέσυρε την επίμαχη διάταξη δεχόμενη την επιχειρηματολογία της παράταξής μας. Ψηφίσαντες είναι μόνο οι παρόντες, Κάθε άλλη εκδοχή είναι αντιδεολογική.

Ταυτόχρονα, μετά από επιμονή στελεχών μας, εντάχθηκε στον Κανονισμό Λειτουργίας:

 •  Η δυνατότητα σύγκλισης δύο συνεδριάσεων  σε δύο συνεχόμενες ημέρες, όπως είχαμε προτείνει.
 • Η πρόβλεψη για ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας όλων των ερωτήσεων και επερωτήσεων των παρατάξεων, των απαντήσεων της περιφερειακής αρχής καθώς και των
  δελτίων τύπων των περιφερειακών παρατάξεων
  .

Μετά την ικανοποίησή μας από το αποτέλεσμα της συζήτησης, η παράταξή μας υπερψήφισε το σχέδιο του Κανονισμού Λειτουργίας».