Η ΝΔ για τα ηλεκτρονικά τιμολόγια

Ο Αναπληρωτής Τομεάρχης Οικονομικών της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Κυκλάδων, κ. Ιωάννης Βρούτσης έκανε την ακόλουθη δήλωση που αφορά τις ανακοινώσεις της Κυβέρνησης για τα ηλεκτρονικά τιμολόγια:

«Η δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων υπάρχει στη χώρα μας εδώ και πέντε χρόνια. Και όμως! Χθες, στήθηκε ολόκληρη κυβερνητική φιέστα για την… υιοθέτηση του “ηλεκτρονικού τιμολογίου”. Η αλήθεια είναι ότι δεν επιχειρείται τίποτε άλλο, παρά μόνο μια προσαρμογή σε νεότερη κοινοτική οδηγία που η χώρα μας είναι υποχρεωμένη να ενσωματώσει στο Εθνικό μας Δίκαιο, μέχρι το τέλος του χρόνου.
Θα αποτελούσε, πάντως, ουσιαστική συνέχεια η σύνδεση του ηλεκτρονικού τιμολογίου με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Δυστυχώς, όμως, η  έκδοση της σχετικής απόφασης καθυστερεί αδικαιολόγητα, εδώ και  16 μήνες !!! Όπως και δεκάδες άλλες.

Συγκεκριμένα:

Η Χώρα μας έχει υιοθετήσει την Κοινοτική Οδηγία 2001/115/ΕΚ θεσπίζοντας διατάξεις σχετικά με την ηλεκτρονική τιμολόγηση από το 2004. Οι διατάξεις αυτές περιλαμβάνονται στο Ν. 3193/2003
(ΦΕΚ 266/Α). Ο νόμος αυτός ορίζει, μεταξύ άλλων, και πιθανούς τρόπους διαβίβασης των τιμολογίων με ηλεκτρονικά μέσα, με τη χρήση προηγμένων ηλεκτρονικών υπογραφών. Λεπτομέρειες σχετικά με την ορθή εφαρμογή των ανωτέρω διαδικασιών ορίσθηκαν με σχετικές ΑΥΟ, που εκδόθηκαν μεταγενέστερα όπως η ΠΟΛ 1049/21.3.2006, η ΠΟΛ 1135/26.10.2005 κλπ.

Περαιτέρω, αναφορικά με τεχνικά προβλήματα που ανέκυψαν στην ενσωμάτωση της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας στο Εθνικό μας Δίκαιο (όπως η γλώσσα τήρησης τιμολογίων) επιλύθηκαν χωρίς τελικά να παραπεμφθεί η Χώρα μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (ΔΕΚ) (π.χ με το Ν. 3522/2006, ΕΔΥΟ ΠΟΛ 1024/2007 κλπ).

Τέλος, η Χώρα μας -κατά τη διαπραγμάτευση για την υιοθέτηση της Οδηγίας 2010/45/ΕΚ  τα έτη 2008, 2009, η οποία τροποποίησε την Οδηγία   2001/115/ΕΚ για την ηλεκτρονική τιμολόγηση- συνέβαλε ενεργά και ουσιαστικά, στις συζητήσεις στο Συμβούλιο της Ε.Ε, για τη θέσπιση σε επίπεδο Ε.Ε εναρμονισμένων ορισμών σχετικών με την ηλεκτρονική τιμολόγηση, εναρμονισμένου καταλόγου υποχρεωτικών ενδείξεων των ηλεκτρονικών τιμολογίων, καθώς και ρυθμίσεων αναφορικά με τη χρησιμοποίηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και της ηλεκτρονικής αποθήκευσης τιμολογίων».