ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Κλείνει το θέμα των «περίεργων εμποδίων» για το αεροπλάνο – ασθενοφόρο


  • Οι τελευταίες συνεχείς αποκαλύψεις της εφημερίδας Τα Νέα Πάρου – Αντιπάρου και των συνεργαζόμενων ιστοτόπων για το ζήτημα των «προσχωμάτων» τα οποία επιχείρησαν να βάλουν «κάποιοι» για να μην πετά το Βελέντζειο αεροπλάνο – ασθενοφόρο,

  • Η πάγια και επίπονη δράση του δημοτικού συμβούλου της αντιπολίτευσης και πιλότου του αεροπλάνου Ευ. Ακάλεστου, ώστε να προστατεύεται η λειτουργία του σκάφους για το καλό των Παριανών,
  • Η συνεχής συμβολή και αρωγή της προέδρου του Βελεντζείου Ν. Κεσκινίδη προς τις ανάγκες υποστήριξης του Ευ. Ακάλεστου και του αεροπλάνου,
  • Η απόφαση του δημάρχου Πάρου Χρ. Βλαχογιάννη ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ (μετά από δύο χρόνια κεκαλυμμένης αδιαφορίας) να εμπλακεί στην προστασία της λειτουργίας του σκάφους, έστω δια της διαβίβασης του ζητήματος των τελευταίων «εμποδίων» στον υπουργό Γ. Ραγκούση και στους υπόλοιπους εμπλεκόμενους του δημοσίου, με την ιδιότητα του εκφραστή της επιθυμίας των Παριανών να πετά το ασθενοφόρο – αεροπλάνο,
  • Τέλος, η καίρια εμπλοκή του υπουργού Γ. Ραγκούση με παρέμβαση στις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να προστατέψουν τις πτήσεις του Βελέντζειου αεροπλάνου – ασθενοφόρου της Πάρου…


…ΕΦΕΡΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ!!!

Εκτάκτως, φέρνουμε στη δημοσιότητα απόψε (23:00, 22/07/2011) αφού τώρα το εξασφαλίσαμε, αποστομωτικό έγγραφο με το οποίο προστατεύεται από τα τελευταία προβλήματα που αντιμετώπισε η λειτουργία του σκάφους.

Σημειώνουμε, ότι στην υπόθεση βοήθησαν και πρόσωπα, όπως η επικεφαλής της μειοψηφίας Γρ. Πρωτολάτη που λειτούργησε ως Παριανή στην υπόθεση και όχι ως επικεφαλής της αντιπολίτευσης, συντασσόμενη με την άτυπη (και «ασύνδετη» πολιτικά, για να μην παρεξηγούμαστε) Παριανή ομάδα των παραπάνω που εργάστηκαν το τελευταίο διάστημα για τον κοινό σκοπό. Το αεροπλάνο μας.
Υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που βοήθησαν στην υπόθεση, των οποίων το όνομα δεν έχουμε το δικαίωμα να αναφέρουμε προς το παρόν.

Ακολουθεί το κείμενο – εντολή:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΪΟ»
ΠΡΟΣ: 1) Κ.Υ. Πάρου (Επιστημονικό Διευθυντή Γκάμπριελ Ανδρόνε),
2) Βελέντζειο Ίδρυμα Πάρου

ΚΟΙΝ: 1) Υπ. Υγείας και ΚΑ – Γρ. κ. Υπουργού – Γρ. κ.κ. Υφυπουργών, 2) Γραφεία κ.κ. Γ. Γραμματέων ΥΥ και ΚΑ, 2η ΔΥΠΕΕ Πειραιώς και Αιγαίου – Γρ. Διοικήτριας και Αν. Διοικητών, 3) ΕΚΑΒ – Γρ. Προέδρου – Αντιπροέδου – Προϊσταμένων Ιπτάμενων Ιατρών

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε έγγραφά σας σχετικά με τη χρήση του αεροσκάφους του Βελεντζείου Ιδρύματος για την πραγματοποίηση διακομιδών.
Σχετ: 1. Το με αρ. 7038/5.07.2011 ως εισερχόμενο έγγραφο του Επιστ. Δ/ντή του ΚΥ Πάρου, 2. Το με αρ. πρωτ. 7231/18.07.2011 ως εισερχόμενο του Βελεντζείου Ιδρύματος.

Σε απάντηση της από 4/07/2011 επιστολής σας με αρ. εισερχόμενου εγγράφου της υπηρεσίας μας 7038/5.07.2011 σχετικά με το αεροσκάφος του Βελεντζείου Ιδρύματος σας
γνωρίζουμε τα εξής:
Σύμφωνα με τη με αριθμό 150/2005 γνωμοδότηση του ΝΣΚ η χρησιμοποίηση του μέσου αυτού (αεροσκάφος) θα γίνεται υπό την τήρηση ορισμένων προϋποθέσεων με τις οποίες θα διασφαλίζεται ο κατά τα άνω συντονισμός και η καθοδήγηση από το ΕΚΑΒ υπό την έννοια της υπαγωγής αυτού στους ρυθμίζοντες τη διαδικασία και το πλαίσιο λειτουργίας, τους κανόνες και περιορισμούς και τους εξ αυτών επιβαλλομένους ελέγχους και της απαρέγκλιτης εφαρμογής και των εντολών του ΕΚΑΒ…»
Το Υπουργείο Υγείας και Κοιν. Ασφάλισης με το με αριθμό πρωτ. Υ4δ/γ.Π26962 έγγραφό του γνωστοποιεί ότι η κλήση διακομιδής ασθενών δύναται να πραγματοποιηθεί από ιατρό του ΕΣΥ λειτουργώντας προς όφελος του ασθενούς.

ΤΟ ΕΚΑΒ με το με αριθμό 35538/1.11.2007 μεταγενέστερο έγγραφό του προς το ΚΥ Πάρου ορίζει ότι η διακομιδή θα πραγματοποιείται μετά από ένδειξη του υπευθύνου ειδικευμένου ιατρού του ΕΣΥ, χωρίς την παρέμβαση του ΕΚΑΒ, το οποίο θα συμμετέχει σε συνεργασία με το Επιχειρησιακό Κέντρο Συντονισμού του στην παραλαβή του ασθενούς και στη μεταφορά του στο εφημερεύον νοσοκομείο υποδοχής.

Σύμφωνα δε, με τη ΜΟΔ/Δ3 105/2008 Β’ έκδοση 6η, της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, το υγειονομικό αεροσκάφος με τα χαρακτηριστικά «Βελέντζειο Ίδρυμα Προνοίας και Μορφώσεως Πάρου SX-BPM» εντάσσεται στο προσάρτημα 1. Εξάλλου με την ανωτέρω ΜΟΔ, «όταν η αεροδιακομιδή πραγματοποιείται με αεροσκάφος που ανήκει σε κοινωφελές ίδρυμα, το αίτημα θα υποβάλλεται από υπεύθυνο ειδικευμένο γιατρό του ΕΣΥ». Καθορίζεται επίσης, ως «αρμόδιο για τον χειρισμό και την έγκριση αιτημάτων ενεργοποίησης αερολιμένα, η Αρχή του
αερολιμένα».

Εκ των τηρουμένων στοιχείων του «Βελεντζείου Ιδρύματος» επίσης, προκύπτουν πιστοποιήσεις αναγκαίου υγειονομικού εξοπλισμού για τις διακομιδές ασθενών. Συμπερασματικά και με βάση
τα ανωτέρω σχετικά αναφέρουμε τα εξής:

  • Το υγειονομικό αεροσκάφος του Κοινωφελούς Ιδρύματος της Πάρου αποτελεί μέσο ιατροκοινωνικής προσφοράς και εξυπηρετήσεως του δημοσίου, υγειονομικού και κοινωνικού συμφέροντος.

– Το υγειονομικό αεροσκάφος του Βελεντζείου είναι πιστοποιημένο αεροσκάφος να πραγματοποιεί διακομιδές ασθενών και αναφέρεται στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

  • Θέματα πιστοποίησης και επιχειρησιακής ετοιμότητας του υγειονομικού αεροσκάφους – καίτοι αυτά στην προκειμένη περίπτωση αποτελούν αυταπόδεικτα στοιχεία – δεν εμπίπτουν στη

δικαιοδοσία κρίσης του ιατρού, που είτε αναλαμβάνει την ευθύνη κλήσης για διακομιδή είτε συνοδεύει τον ασθενή.

  • Υπεύθυνος της λήψης απόφασης για την αρχική κλήση προς το ΕΚΑΒ και την τελική εκτέλεση της διακομιδής μέσω του «Βελεντζείου Ιδρύματος» είναι ο ιατρός του ΚΥ Πάρου. Ο συνοδός ιατρός θα υποστηρίζει το περιστατικό, όπως ακριβώς προβλέπεται από τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.
  • Το ΕΚΑΒ, μέσω του Επιχειρησιακού του Κέντρου Επικοινωνίας και Συντονισμού σε κάθε περίπτωση ενημερώνεται για το περιστατικό εξαρχής από τον καλούντα ιατρό και διατηρεί την

ευθύνη διαχείρισης του περιστατικού για τη μεταφορά του ασθενή στο εφημερεύον νοσοκομείο υποδοχής.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΡΓΗΣ

ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 

Τα παραπάνω και το γεγονός ότι πρώτοι οι ιστότοποι μας δημοσιοποιούν το έγγραφο, δίνουν απάντηση για το ποιοι πραγματικά εργάστηκαν τον τελευταίο μήνα για να προστατευτεί το αεροπλάνο.
Και αυτό το λέμε, διότι διάφορα «παράσιτα» που έχουν μάθει να επιβιώνουν με τον κόπο των άλλων (άλλοι πολιτικά και άλλοι επαγγελματικά), θέλησαν να εμφανιστούν την εβδομάδα που μας πέρασε ότι έχουν σχέση με την επίλυση του προβλήματος των πτήσεων του αεροπλάνου της Πάρου. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ.


_


Σχετικές προηγούμενες αναρτήσεις:
https://parosantiparos.wordpress.com/2011/06/27/%cf%80%ce%bb%ce%ae%cf%81%ce%b7%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%b2%ce%b5%ce%b2%ce%b1%ce%af%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%bc%ce%b1%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%ce%b1%ce%b5%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bb%ce%ac/

https://parosantiparos.wordpress.com/2011/06/24/%ce%b5%ce%ba%cf%84%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%bf-%cf%83%ce%ae%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b1-%cf%80%ce%b5%cf%84%ce%ac%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%bf-%c2%ab%ce%b1%ce%b5%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bb%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%ba/