Συνάντηση Οικολόγων Πράσινων με Σωματείο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων


Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Σωματείου Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων κ. Γ. Βάλβη είχε το στέλεχος των Οικολόγων Πράσινων Νοτίου Αιγαίου και της Γραμματείας της περιφερειακής παράταξης ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Βασιλική Νάκου. Η συνάντηση αποτελεί συνέχεια των επαφών για τα εργασιακά θέματα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και την προώθησητων θέσεων του φορέα για δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας, που θα αποτελέσουν μέρος της λύσης για διέξοδο από την κρίση.
Ο κ. Βάλβης ενημέρωσεγια τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος στο νησί της Σύρου και για τις λύσεις που προτείνει το Σωματείο. Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν στο ότι η βιωσιμότητα του επαγγέλματος δεν εξασφαλίζεται πλέον από την επέκταση της δόμησης στα ήδη επιβαρυμένα νησιωτικά οικοσυστήματα, αλλά από την απασχόληση σε συναφείς δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με συντήρηση, ενεργειακή και αισθητική αναβάθμιση, λειτουργικότητα υπαρχόντων κτιρίων, όπως συντήρηση σχολικών μονάδων και ιστορικών κτιρίων, αναπαλαιώσεις, εκσυγχρονισμός κτιρίων για τη μετατροπή τους σε φιλικά προς το περιβάλλον κτίρια, κ.ά.

Στην κατεύθυνση αυτή επισημαίνεται η ανάγκη αρωγής των αρμόδιων φορέων και της τοπικής αυτοδιοίκησης για το σχεδιασμό των κατάλληλων προτάσεων και την εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων. Πηγές χρηματοδότησης παρόμοιων παρεμβάσεων, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών πολιτικών για την προστασία του κλίματος ή την αναζωογόνηση των πόλεων και την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων υπάρχουν ή ακόμα και στο πλαίσιο βοήθειας προς την Ελλάδα για την αντιμετώπιση της κρίσης υπάρχουν. Η Ελλάδα, όμως, δενέχει ενεργοποιήσει ακόμα τον μηχανισμό για την απευθείας πρόσβαση δήμων καινοικοκυριών στους πόρους του Ταμείου Συνοχής για παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν με εξοικονόμηση ενέργειας και γενικότερα ενεργειακές παρεμβάσεις σε κτίρια, αν και η ΕΕ έχει λάβει τη σχετική απόφαση εδώ και σχεδόν 2 χρόνια. Απαιτείται, επίσης, να δημιουργηθεί ένα γραφείου στην Περιφέρεια και τους Δήμους που θα υποστηρίζει φορείς και πολίτες στην προσπάθεια τους να υποβάλλουν προτάσεις και προγράμματα αντιμετώπισης της ανεργίας. Για παράδειγμα, το πρόγραμμα για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης κοινωφελούς χαρακτήρα, που προκηρύχθηκε στις 24.05.2011 και λήγει στις 24.06.2011 δεν έτυχε της κατάλληλης προετοιμασίας και κινητοποίησης – υποστήριξης των φορέων που θα μπορούσαν να επωφεληθούν από αυτό, κάτι που είχαμε επισημάνει εγκαίρως.

Με την ιδιότητα του κ.Βάλβη ως προέδρου της Παν-κυκλαδικής Ένωσης Απόρων Πολυτέκνων και Τριτέκνων, αλλά και αυτή του Καλού Σαμαρείτη, συζητήθηκαν επίσης τα θέματα της πρόνοιας στα νησιά των Κυκλάδων, της πρόληψης για φυσικές καταστροφές και της σημασία της παρουσίας εθελοντών στις μικρές κοινωνίες, ειδικά σε περίοδο κρίσης. Τέλος, ζητήθηκε η συμβολή του ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ για την υποβολή στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο των εξής θεμάτων:

  • μέριμνα από την Περιφέρεια για τα περίπου 20 μακροχρόνια άνεργα μέλη του Σωματείου Οικοδόμων, που λόγω έλλειψης ενσήμων, έχουν χάσει την ατομική και οικογενειακή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη,
  • ενίσχυση της εθελοντικής δράσης του Σώματος Εθελοντών Καλών Σαμαρειτών με υλικοτεχνικά μέσα για την άσκηση δασοπροστασίας στην αντιπυρική περίοδο,
  • ενίσχυση της εθελοντικής δράσης του Σώματος Εθελοντών Καλών Σαμαρειτών με υλικοτεχνικά μέσα για τη διεύρυνση της παρέμβασής τους σε επίγεια και θαλάσσια έκτακτα περιστατικά.

Τα θέματα έχει θέσει προς συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο ο Νίκος Χρυσόγελος, Περιφερειακός Σύμβουλος με τον ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΕΜΟ