Προκλητική ρύθμιση του Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας για το Ν. Αιγαίο

 


Εκδόθηκε το ΦΕΚ που ορίζει την απόσταση ψαρέματος της μηχανότρατας από την ακτή για το Νότιο Αιγαίο. Με τη νέα απόφαση δεν αλλάζει τίποτα από το καθεστώς του ενός μιλίου που ίσχυε, αφού η κυβέρνηση δεν θέλησε να προσαρμόσει τη νομοθεσία με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες αυξάνοντας τα όρια. Για το θέμα υπάρχει ήδη η πρώτη αντίδραση από το συνδυασμό «Οικολογικός Άνεμος»
και το επικεφαλής Ν. Χρυσόγελο, ο οποίος υπέβαλε και ερώτημα για να απαντηθεί από τη Διοίκηση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου:

«Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄776/6-5-2011 η Υπουργική Απόφαση που ορίζει την απόσταση από την ακτή όπου θα μπορεί να εργάζεται το αλιευτικό εργαλείο Τράτα Βυθού(Μηχανότρατα).  Η
πολύ-αναμενόμενη και πολύ-εξαγγελθείσα Υπουργική Απόφαση η οποία θα καταργούσε την προκλητική και παράνομη Υπουργική Απόφαση Κοντού, που θέσπιζε ως ελάχιστη
απόσταση από την ακτή για τη μηχανότρατα το 1ν.μ. (αντί του 1,5 ν.μ.), αποτελεί δυστυχώς μία θλιβερή απογοήτευση.

Τι προβλέπει η ρύθμιση που καθορίζει την απόσταση από την ακτή που(συνεχίζει)  να ψαρεύει η μηχανότρατα στο Ν Αιγαίο; Μα όλο το Ν Αιγαίο παραμένει ως περιοχή όπου η μηχανότρατα μπορεί να ψαρεύει στο 1 μίλι από τις ακτές (κατά παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας περί της άσκησης αλιείας στη Μεσόγειο θάλασσα), καθώς στην Απόφαση εμφανίζεται μία λίστα περιοχών που εξαιρούνται από τη ρύθμιση -καλύπτουν μεγάλο μέρος της επικράτειας- και στις οποίες επιτρέπεται η αλιεία με μηχανότρατα σε 1 ν.μ.
Αντιγράφουμε τις περιοχές που εξαιρούνται:

«Στη θαλάσσια περιοχή Νοτιανατολικού Αιγαίου, ανατολικά της νοητής γραμμής που ορίζουν τα εξής σημεία: α) σημείο Α (Ν38ο00.000΄Ε24ο10.430΄) ανατολικά νήσων Πεταλιών − Ν. Ευβοϊκού, β) το σημείο Β (Ν35ο49.053΄ Ε24ο10.430΄) στην θαλάσσια περιοχή βόρεια του ακρωτηρίου Μαλέκα νήσου Κρήτης, γ) το σημείο Γ (Ν35ο49.439΄ Ε26ο28.108΄) στο νότιο άκρο της βραχονησίδας Ουρανησία
και δ) το σημείο Δ (Ν35ο05.200΄Ε26ο26.982΄) στη θαλάσσια περιοχή ανατολικής Κρήτης.

Από την παραπάνω οριζόμενη περιοχή εξαιρούνται οι ακτές των νήσων Πεταλιών, καθώς και οι ακτές της νήσου Ευβοίας». Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τον κανονισμό για την αλιεία στη Μεσόγειο,
δυνατότητες παρέκκλισης προβλέπονται υπό αυστηρές προϋποθέσεις και διαδικασίες, που περιλαμβάνουν την προηγούμενη έγκριση συνολικού διαχειριστικού σχεδίου. Το διαχειριστικό σχέδιο θα πρέπει να βασίζεται σε σαφή επιστημονική τεκμηρίωση, ενώ οι τυχόν παρεκκλίσεις θα πρέπει να αφορούν συγκεκριμένες περιοχές και αλιευτικά σκάφη. Από όσο γνωρίζουμε καμία επίσημη μελέτη δεν έχει εκπονηθεί για την τεκμηρίωση τυχόν αποκλίσεων, πολλώ δε μάλλον εφόσον τα τελευταία χρόνια δεν έχει ληφθεί μέριμνα για την απρόσκοπτη συλλογή αλιευτικών δεδομένων σε επίπεδο επικράτειας.

Για το θέμα της μηχανότρατας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε αποστείλει σχετικές επιστολές προς τις ελληνικές αρχές, επισημαίνοντας την καταστρατήγηση της κοινοτικής νομοθεσίας, καταλήγοντας στην τελική προειδοποιητική επιστολή στις αρχές του έτους. Σε περίπτωση δε, που αμφισβητηθεί το σύννομο της παραπάνω ρύθμισης η Επιτροπή θα κινήσει τη διαδικασία παράβασης, η οποία προβλέπει παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και επιβολή χρηματικών προστίμων. Επιπρόσθετα, καμία μέριμνα δεν έχει ληφθεί για την ενημέρωση και συμμετοχή της Περιφέρειας στη διαμόρφωση της σχετικής ρύθμισης. Εκτός αν ο Υπουργός ενημέρωσε τον Περιφερειάρχη στην πρόσφατη συνάντηση μαζί του, έστω και εκ των υστέρων, κάτι το οποίο ζητάμε να μάθουμε με την κατάθεση από τον Νίκο
Χρυσόγελο, επικεφαλής του ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ και Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικής ερώτησης προς τον Περιφερειάρχη Ν Αιγαίου κ Γ. Μαχαιρίδη. Με την ερώτηση ζητάμε να μάθουμε και τις απόψεις της Περιφέρειας για το θέμα καθώς και σχετικά με τις ενέργειες που σκοπεύει να αναλάβει για να αρθεί η παρανομία.

Η παρούσα συγκυρία επιβάλλει την άμεση ενεργοποίηση της πολιτικής ηγεσίας και την εξάλειψη παρελθόντων μικροπολιτικών πρακτικών «εξυπηρετήσεων», που εγκλώβισαν τον αλιευτικό τομέα, επιδείνωσαν τα θαλάσσια οικοσυστήματα και επιβάρυναν τη χώρα μας με συνεχή επιβολή προστίμων από τις υπηρεσίες της ΕΕ.

Ο Μεσογειακός Κανονισμός για την Αλιεία, χωρίς να αποτελεί πανάκεια, επιβάλλει τριών ειδών υποχρεώσεις στα κράτη μέλη: τεχνικά μέτρα που αφορούν τη χρήση των αλιευτικών εργαλείων,
θέσπιση εθνικών διαχειριστικών σχεδίων και θεσμοθέτηση νέων θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών που συμβάλλουν στην ανάκαμψη των αλιευμάτων και της αλιείας. Προσφέρει, λοιπόν, στα κατάλληλα χέρια, ένα πολύτιμο εργαλείο για την αειφορία, με την αναστροφή των καταστρεπτικών επιπτώσεων από την αλιεία στο θαλάσσιο οικοσύστημα και την επαναφορά των αλιευτικών αποθεμάτων σε υγιή επίπεδα τόσο προς όφελος του περιβάλλοντος όσο και προς όφελος του ψαράδων και των τοπικών κοινωνιών.

Από τα εργαλεία αυτά, με χαρακτηριστική έλλειψη οράματος, επιλέγονται μονίμως από την πολιτική ηγεσία «κουτοπόνηρα» μέτρα και ρυθμίσεις που αγνοούν την ουσία και επιδεινώνουν την υφιστάμενη δύσκολη κατάσταση. Αντίθετα, η δυνατότητα θέσπισης δικτύου θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών (με τριπλό στόχο: φυσική αναπαραγωγή των θαλάσσιων ειδών και φυσικός επανεμπλουτισμός της θάλασσας, προστασία της  θάλασσας και συμπληρωματικά εισοδήματα για τους παράκτιους ψαράδες και τις τοπικές κοινωνίες) αγνοείται παντελώς. Δυστυχώς δεν μπορούμε παρά να επισημάνουμε ότι στη
διαχείριση της αλιείας, στη χώρα με τη μεγαλύτερη ακτογραμμή, «Ο βασιλιάς είναι γυμνός!!»

Η ερώτηση στον Περιφερειάρχη

«Ερωτείστε:
1. Αν ήταν σε γνώση σας η σχετική προκλητική ρύθμιση που επιβάλει εξαίρεση ολόκληρου του Ν Αιγαίου από την εφαρμογή του Μεσογειακού Κανονισμού για την Αλιεία σχετικά με την απόσταση που επιτρέπεται να αλιεύει η μηχανότρατα.
2. Αν ο Υπουργός σας ενημέρωσε για τη ρύθμιση αυτή έστω και εκ των υστέρων ή αν εσείς του θέσατε το θέμα.
3. Ποια είναι η άποψη της Περιφέρειας Ν Αιγαίου σχετικά με την ρύθμιση αυτή.
4. Αν προτίθεστε να προβείτε ΑΜΕΣΑ σε ενέργειες προς την κυβέρνηση και την αρμόδια Επίτροπο, που θα είναι στην Ελλάδα την Παρασκευή 10/6 με στόχο να αρθεί αυτή η παρανομία.
5. Αν προτίθεστε να φέρετε άμεσα προς συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο το θέμα.
6. Ποιος είναι ο σχεδιασμός της Περιφέρειας για τηνπροώθηση μιας βιώσιμης αλιευτικής πολιτικής στο Ν Αιγαίο.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και Γραμματέας του Π. Σ Νίκος Χρυσόγελος