Ο ΗΑΤΤΑ για τη Μείωση Τιμών Ακτοπλοϊκών Εισιτηρίων

Με ανακοίνωσή του, «την ικανοποίησή του, εξέφρασε ο ΗΑΤΤΑ προς τον Υπουργό Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων & Αλιείας κ. Γ. Διαμαντίδη, για την αποδοχή των αιτημάτων του, με την εφαρμογή της μείωσης των κρατήσεων υπέρ τρίτων στο ακτοπλοϊκό εισιτήριο αλλά και για τη συμφωνία με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για μείωση του κόστους του ακτοπλοϊκού εισιτηρίου. Πεποίθησή του ΗΑΤΤΑ είναι ότι τα μέτρα αυτά θα δώσουν ώθηση στην τουριστική κίνηση και θα συμβάλλουν στην στήριξη της νησιωτικής Ελλάδας και της εθνικής μας οικονομίας. Πρωτοβουλίες όπως οι παραπάνω θα πρέπει να συνεχιστούν με την εφαρμογή ανάλογων μέτρων και σε άλλους τομείς του τουρισμού όπως, η επέκταση του μέτρου μείωσης του ΦΠΑ στο 6,5% πέραν της διαμονής (που έχει ήδη εφαρμοστεί) και στα λοιπά συνθετικά στοιχεία του τουριστικού πακέτου – π.χ. τουριστικά λεωφορεία & μεταφορές, θαλάσσιος τουρισμός & ακτοπλοΐα, διατροφή, ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.
Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρξει αύξηση του ΦΠΑ σε τουριστικές υπηρεσίες».