Εντάσσεται σε χρηματοδότηση κατασκευή νηπιαγωγείου Αγκαιριάς

Ο κ. Φ. Χατζημιχάλης

Σύμφωνα με δελτίο τύπου που δημοσιοποιήθηκε σήμερα (26/5) από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Φώτη Χατζημιχάλη, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 τρία έργα για το νομό Κυκλάδων με συνολικό προϋπολογισμό9,8 εκ. €. Το ένα εξ αυτών αφορά στην Πάρο. Συγκεκριμένα πρόκειται για:
Κατασκευή νηπιαγωγείου Αγκαιριάς Πάρου, προϋπολογισμού 1,5 εκ. €

Το νέο αυτό νηπιαγωγείο που θα κατασκευαστεί από το Δήμο Πάρου σε οικόπεδο 8.000τ.μ. θα εξυπηρετεί τα νήπια της τοπικής κοινότητας Αγκαιριάς και θα περιλαμβάνει τρείς αίθουσες και όλους τους απαραίτητους βοηθητικούς χώρους, καθώς επίσης και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, χώρο στάθμευσης και ασφαλτόστρωση του δρόμου πρόσβασης.
Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο.