Η Αντίπαρος λύνει το πρόβλημα της αποχέτευσης


Μεγάλη επιτυχία για τον Δήμο Αντιπάρου αφού σήμερα (18/5) ανακοινώθηκε επίσημα από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου (που είναι η αρμόδια αρχή για την έγκριση των σχετικών έργων και των αντιστοίχων πιστώσεων) η ένταξη του έργου της αποχέτευσης και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Αντιπάρου σε πρόγραμμα χρηματοδότησης με προϋπολογισμό 6,5 εκ. €. Η επιτυχία είναι διπλή αν αναλογιστεί κανείς ότι την υλοποίηση του έργου αναλαμβάνει η κατασκευαστική εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε που σημαίνει ότι οι εργασίες θα ολοκληρωθούν σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα από αυτό που συνηθίζεται στα έργα του δημοσίου. Άλλωστε, εντός της συγκεκριμένης επιχείρησης υπάρχουν άνθρωποι που αγαπούν την Αντίπαρο.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης της αποκεντρωμένης διοίκησης Αιγαίου:

«ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013
Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου κ. Φώτη Χατζημιχάλη εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013, το έργο «Αποχέτευση και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Αντιπάρου» με προϋπολογισμό6,5 εκ. €. Το έργο περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και βοθρολυμάτων, τους αγωγούς συλλογής και μεταφοράς λυμάτων συνολικού μήκους 8,2 χλμ., τρία αντλιοστάσια, δίκτυο απορροής ομβρίων συνολικού μήκους 2 χλμ., καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου στη θέση των εγκαταστάσεων.
Το έργο, το οποίο θα υλοποιηθεί από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., έχει πολύ μεγάλη σημασία, δεδομένου ότι ο οικισμός της Αντιπάρου δεν διαθέτει δίκτυο αποχέτευσης και η διάθεση των λυμάτων γίνεται σε ιδιωτικούς βόθρους. Η αποχέτευση σε βόθρους και η ανεξέλεγκτη διάθεση των βοθρολυμάτων στο έδαφος δημιουργούν περιβαλλοντική επιβάρυνση στο νησί, ενώ το πρόβλημα γίνεται ακόμη οξύτερο κατά τη θερινή περίοδο, λόγω της μεγάλης τουριστικής κίνησης. Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο».