Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας, τα θέματα


Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προετοιμάζει και αποφασίζει για τα θέματα οικονομικού περιεχομένου (δαπάνες και πληρωμές) του ταμείου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Είναι ένα νέο όργανο που προβλέπει ο «Καλλικράτης» για τη λειτουργία των νέων οργάνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Βεβαίως, το Περιφερειακό Συμβούλιο λαμβάνει τις τελικές αποφάσεις, όμως με αυτόν τον τρόπο αποκεντρώνονται οι εξουσίες από τον Περιφερειάρχη. Σε αυτή την επιτροπή από την Πάρο μετέχει ως αναπληρωματικό μέλος ο περιφερειακός σύμβουλος της μειοψηφίας (από τον συνδυασμό του κ. Χ. Κόκκινου) κ. Κ. Μπιζάς.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας θα πραγματοποιηθεί  την Τετάρτη 18/5/2011 και ώρα 12:00 με τηλεδιάσκεψη, στα Καταστήματα της Περιφέρειας (Πλατεία Τσιροπινά) στη Σύρο και (Πλατεία Ελευθερίας 1) στη Ρόδο με θέματα:

1) Αποδοχές επιχορηγήσεων από το Περιφερειακό Ταμείο για τα έργα:

  • «Αποκατάσταση ζημιών επαρχιακού οδικού δικτύου Νάξου» – (Δυο επιχορηγήσεις).
  • «Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Δαμαριώνα».
  • «Τουριστικό Καταφύγιο Μπατσίου».

2) Επιστροφή ποσού λόγω διπλής απόδοσης προστίμου.
3) Ανανέωση συμβολαίων συντήρησης λογισμικού.
4) Τροποποιήσεις προϋπολογισμού οικ.έτους 2011.
5) Αποδοχή επιχορήγησης από ΕΣΠΑ για το έργο «Κατασκευή ΤΕΕ Θήρας».
6) Έγκριση χρηματοδότησης που αφορά την παραλλαγή Δικτύου της ΔΕΗ λόγω βελτιώσεων-συντηρήσεων Επαρχιακού Οδικού Δικτύου ν. Άνδρου, στο τμήμα Κοχύλου-Ζαγανιάρη Δήμου Άνδρου στο πλαίσιο της ενταγμένης στο Π.Δ.Ε. εργολαβίας με τίτλο «Βελτιώσεις – Συντηρήσεις Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Άνδρου (χρήση 2009).
7) Διαβίβαση θέματος, προς εξέταση και λήψη απόφασης, στο Π.Σ. με θέμα «Έγκριση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες» (βάσει του άρθρου 176, παραγρ.3 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010)».
8) Έγκριση όρων δημοπράτησης και ορισμός επιτροπής του έργου «Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου ν. Σύρου».
9) Έγκριση ΜΠΕ  τροποποίησης έργων βελτίωσης του λιμένα στην περιοχή Ψάθη της ν. Κιμώλου
10) Έγκριση διενέργειας Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια εγκεκριμένων σκευασμάτων εντομοκτόνων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στο πλαίσιο του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2011 στο Νομό Δωδεκανήσου.
11) Έγκριση υποκατάστασης αναδόχου «Συντήρηση οδικού δικτύου Χάλκης».
12) Έγκριση δράσεων Κοινωνικής Μέριμνας.
13) Πρόγραμμα προβολής των νησιών της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου έτους 2011.
14) Έγκριση δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή γέφυρας στο Χείμαρρο Φονιά»
15) Έγκριση δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή γέφυρας στο Χείμαρρο Κηπηριώνα».
16) Έγκριση πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
17) Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων.
18) Εγκρίσεις μετακίνησης κ. Περιφερειάρχη, κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών και Περιφερειακών  Συμβούλων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Ν. ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ