Καθαρισμός μικρού λιμανιού στη Νάουσα


Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ΕΟΔ Κυκλάδων σε συνεργασία με τη Δημοτική Κοινότητα Νάουσας, θα πραγματοποιήσει καθαρισμό στο βυθό του Μικρού Λιμανιού της Νάουσας, στις 21 Μαΐου 2011.
Φαίνεται ότι η συνεργασία και συνεννόηση των προέδρων των δύο αντίστοιχων φορέων είναι άριστη!