Μόνο 25.47% η απορρόφηση του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ με στοιχεία από την Ευρώπη


Δελτίο τύπου δημοσιοποίησε σήμερα (2/5) ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ν. Χουντής με τις απαντήσεις που έλαβε για τους δείκτες απορρόφησης χρημάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης. Ακολουθεί ως Έχει: 
 

– Κομισιόν: «25.47% η απορρόφηση του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» –  «Οι καθυστερήσεις οφείλονται κυρίως στην ελλιπή προετοιμασία των έργων και γενικότερα, στις περίπλοκες διοικητικές διαδικασίες»

  • Απάντηση Κομισιόν στο Νίκο Χουντή.

 Μόνο 25.47% η απορρόφηση του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, δύο χρόνια πριν τη λήξη της περιόδου του ΕΣΠΑ 2007-2013. Αυτό προκύπτει από απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Χουντή. Ο έλληνας ευρωβουλευτής ζητούσε στοιχεία απορροφητικότητας του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, καθώς και τις αιτίες των προβλημάτων που παρουσιάζοονται.


Στην απάντησή του ο αρμόδιος Επίτροπος κ. Hahn αφού τονίζει ότι τη χειρότερη επίδοση από άποψη απορροφητικότητας του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου παρουσιάζουν οι άξονες ‘Χωρική συνοχή και συνεργασία στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου’ και ‘Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου’, επισημαίνει ότι οι καθυστερήσεις οφείλονται κυρίως «στην ελλιπή προετοιμασία των έργων και γενικότερα, στις περίπλοκες διοικητικές διαδικασίες».
Ταυτόχρονα η Κομισιόν, παραθέτει πίνακα για το σύνολο του «ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» (ο οποίος επισυνάπτεται), από τον οποίο προκύπτει ότι από τους 12 άξονες του ΠΕΠ μόνο τρία προγράμματα, που αφορούν την «Ψηφιακή Σύγκλιση» στην Κρήτη, το Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο, έχουν ικανοποιητική απορροφητικότητα, ενώ όλα τα υπόλοιπα παρουσιάζουν χαμηλές επιδόσεις.
Καταλήγοντας ο αρμόδιος Επίτροπος στην απάντησή του αναφέρει ότι «Οι ελληνικές αρχές και οι υπηρεσίες της Επιτροπής διενεργούν επί του παρόντος αναλυτική εξέταση της υλοποίησης των ελληνικών προγραμμάτων. Ο στόχος της αναλυτικής αυτής εξέτασης είναι να εξασφαλιστεί η βέλτιστη χρησιμοποίηση της ενωσιακής συγχρηματοδότησης κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Η συγκεκριμένη διαδικασία ενδέχεται να οδηγήσει σε αναθεώρηση των προγραμμάτων»

Ακολουθεί ο πλήρης πίνακας με  τα ποσοστά απορρόφησης των 12 Αξόνων Προτεραιότητας: