Υπογραφή για νέα έργα από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΑιγαίουΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 767 ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ  «ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΑΜΙΓΩΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ)

Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου κ. Φώτης Χατζημιχάλης ανακοίνωσε ότι εγγράφηκαν, σε Συλλογική Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, νέα Έργα, συνολικού Προϋπολογισμού 9,7 εκ € .

 

Αναλυτικότερα, εγκρίθηκαν εντάξεις και εγγράφηκαν στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) έτους 2011, στη Συλλογική Απόφαση της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, ΣΑΕΠ 767, που αφορά στο Ειδικό  Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου, νέα Έργα ως ακολούθως:

 

Α/Α

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ( ΣΑΕΠ ) 767

 «ΕΙΔΙΚΟ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ»

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

1

 

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΩΡΑΣ ΑΜΟΡΓΟΥ

 

536.328,00 €

 

2

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΪΠΑΤΙΑ – ΚΟΡΘΙ ΑΝΔΡΟΥ

1.000.000,00 €

 

3

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΟΡΘΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ

1.500.000,00 €

 

4

 

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ

ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

 

190.000,00 €

 

5

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΟΡΩΝΗΣ ΚΑΙ ΦΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΕΙΡΟΥ

 

497.919,00 €

 

6

 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΙΟΚΑ  ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ

 

930.000,00 €

7

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛΑΒΑΡΔΩΝ ΕΛΕΟΥΔΑΣ ΣΑΛΑΚΟΥ

400.396,86 €

8

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΝΟΥ

2.300.000,00 €

9

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΤΑΠΟΛΩΝ ΑΜΟΡΓΟΥ

235.000,00 €

10

ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΥΦΑΛΟΥ ΚΑΡΦΩΜΕΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΣΥΡΟΥ

550.000,00 €

11

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΣΥΡΟΥ

1.100.000,00 €

12

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΦΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

450.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

9.689.553,86 €

Σημειώνεται ότι, μέσω των Συλλογικών Αποφάσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, έως σήμερα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ( σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα )έχουν εγγραφεί και χρηματοδοτούνται /υλοποιούνται 449 Έργα και 81 Μελέτες, συνολικού Προϋπολογισμού 453,4 εκ. ευρώ.
Επισημαίνεται ότι, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και με το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, θα συνεχίσει να μεριμνά για την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων, τόσο για την υλοποίηση των ήδη ενταγμένων Έργων και Μελετών, όσο και για εντάξεις νέων Έργων και Μελετών,  που θα κριθούν αναγκαίες για την ανάπτυξη των νησιών της Περιφέρειας  μας.