12,4 εκ. ευρώ για έργα σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα


Σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου που δημοσιοποιήθηκε σήμερα (27/4) ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου κ. Φώτης Χατζημιχάλης ανακοίνωσε ότι, μετά από σειρά συντονισμένων προσπαθειών μεταξύ, των αντίστοιχων Φορέων Υλοποίησης, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εγγράφηκαν, σε Συλλογική Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, νέα Έργα, συνολικού Προϋπολογισμού 12,4 εκ € .

 

Αναλυτικότερα, εγκρίθηκαν οι εντάξεις και εγγράφηκαν στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) έτους 2011, στη Συλλογική Απόφαση της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, ΣΑΕΠ 067  -μέσω της οποίας που χρηματοδοτούνται Έργα από αμιγώς Εθνικούς Πόρους-   νέα Έργα που αφορούν σε «Αποκαταστάσεις των Ζημιών από τις Φυσικές Καταστροφές του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2011», σε νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα,  ως ακολούθως:

 

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2011)

 

Α/Α

 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  ( ΣΑΕΠ )  067 /

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΑΜΙΓΩΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

1

 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ

ΤΗΣ 28ης /01/2011 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ

 

 

2.700.000,00 €

 

2

 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΚΩ

 

 

3.870.000,00 €

 

3

 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ

ΤΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2011

ΣΤΑ  ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

 

 

1.540.022,00 €

 

4

 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ

ΣΤΙΣ 28ης /01/2011 ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ – ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ

 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ

 

4.270.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

12.380.022,00 €

 

         Τα παραπάνω αφορούν, στα πρώτα Έργα που εγγράφτηκαν στη Συλλογική Απόφαση ΣΑΕΠ 067 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, με σκοπό την εξασφάλιση της χρηματοδότησης τους, ώστε να μπορέσουν άμεσα να ξεκινήσουν την υλοποίηση τους,  λόγω της ιδιαιτερότητας τους μιας και αφορούν σε Έργα αποκατάστασης Ζημιών από τις Φυσικές Καταστροφές που επήλθαν, λόγω των ισχυρών καιρικών φαινόμενων που έπληξαν νησιά σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο έτους 2011.
Ήδη η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, με νεότερες ενέργειες της, προς το Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, έχει ζητήσει  -συμπληρωματικά των ανωτέρω–  την εγγραφή και άλλων πρόσθετων έργων, που εν τω μεταξύ προετοίμασαν και απέστειλαν οι αρμόδιοι Φορείς τα Τεχνικά τους Δελτία,  στην εν λόγω  Συλλογική Απόφαση, ΣΑΕΠ 067,  για την εξασφάλιση πρόσθετων πόρων, με σκοπό την άμεση υλοποίηση από τους Φορείς τουςκαι αυτών των Έργων.
Σημειώνεται ότι, μέσω των Συλλογικών Αποφάσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, έως σήμερα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα )έχουν εγγραφεί και χρηματοδοτούνται /υλοποιούνται 437 Έργα και 81 Μελέτες, συνολικού Προϋπολογισμού 443,7 εκ. ευρώ.
Επισημαίνεται ότι, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και με το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,θα συνεχίσει να μεριμνά για την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων, τόσο για την υλοποίηση των ήδη ενταγμένων Έργων και Μελετών, όσο και για εντάξεις νέων Έργων και Μελετών,  που θα κριθούν αναγκαίες για την ανάπτυξη των νησιών της Περιφέρειας  μας.