Ο Δήμος ενημερώνει για το δημοτικό σφαγείο


Ανακοίνωση σχετικά με την λειτουργία του σφαγείου Πάρου δημοσιοποίησε το γραφείο Δημάρχου που περιέχει τις απαραίτητες διευκρινήσιες για την περίοδο αυτή. Ακολουθεί το σχετικό κείμενο:

«Ο Δήμος Πάρου υπενθυμίζει στους παραγωγούς, τους κρεοπώλες και το καταναλωτικό κοινό ότι η σφαγή των αμνοεριφίων τόσο κατά την περίοδο του Πάσχα αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, καθώς και των άλλων ειδών ζώων (βοοειδή και χοιρινά) επιτρέπεται μόνο στα νόμιμα σύγχρονα σφαγεία που κατασκεύασε και λειτουργεί ο Δήμος μας για την προστασία της υγείας των δημοτών και του εισοδήματος των κτηνοτρόφων και των κρεοπωλών. Τα σφαγεία πληρούν όλους τους όρους υγιεινής, τηρούν τις αρχές του συστήματος ΗΑCCP και λειτουργούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Τα σφάγια υπόκεινται σε αστυκτηνιατρικό έλεγχο από το Τμήμα Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πάρου και φέρουν τη νόμιμη σφράγιση και επισήμανση. Οι σφραγίδες είναι χρώματος λαμπρού κυανού και αναφέρουν το είδος του ζώου (π.χ. ΑΜΝΟΣ ΠΑΡΟΣ, ΕΡΙΦΙΟ ΠΑΡΟΣ, ΜΟΣΧΟΣ ΠΑΡΟΣ), τη χώρα προέλευσης (ΕΛΛΑΣ) και τον κωδικό του σφαγείου μας (S 141).

Tα σφαγεία λειτουργούν συγκεκριμένες μέρες και την περίοδο του Πάσχα σχεδόν καθημερινά και μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες όλων των παραγωγών της Πάρου και της Αντιπάρου σε συνεννόηση πάντα με το αρμόδιο προσωπικό. Το τέλος σφαγής για τα μικρά αμνοερίφια την περίοδο αυτή ανέρχεται σε 9,50 €. Ως εκ τούτου η σφαγή εκτός σφαγείου πέρα από τους κινδύνους που εγκυμονεί για τη δημόσια υγεία (ανθρωποζωονόσους, τροφολοιμώξεις κ.λ.π.), τη ρύπανση του περιβάλλοντος από την ανεξέλεγκτη διάθεση των παραπροϊόντων σφαγής και τη μετάδοση ασθενειών, είναι πράξη παράνομη και οι παραβάτες τιμωρούνται με τον αναγκαστικό Νόμο 23/24-1-1936 και του 248/1914.

 Ο Δήμαρχος Πάρου