Σεμινάρια για επιχειρηματίες – μέλη, εργαζομένους και άλλους ενδιαφερόμενους

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων διοργανώνει το Μάιο 2011 σειρά 7 εκπαιδευτικών προγραμμάτων τα οποία απευθύνονται σε επιχειρηματίες-μέλη του, εργαζόμενους σε αυτούς αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο. Το Επιμελητήριο Κυκλάδων εξασφάλισε την συμμετοχή των ενδιαφερομένων με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος σε εκπαιδευτικά προγράμματα των οποίων η αρχική αξία ήταν 150 – 200 ευρώ το καθένα. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα υλοποιηθούν στα 8 νησιά όπου το Επιμελητήριο διατηρεί γραφείο: Άνδρο, Θήρα, Μήλο, Μύκονο, Νάξο, Πάρο, Σύρο και Τήνο.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβληθεί έως την Δευτέρα 11 Απριλίου 2011. Για τα μέλη του Επιμελητηρίου και τους εργαζομένους τους σε περίπτωση συμμετοχής από δύο άτομα και πάνω από την ίδια επιχείρηση το κόστος συμμετοχής ανά άτομο διαμορφώνεται στα 20 ευρώ για τις ενότητες διάρκειας 5 ωρών, στα 30 ευρώ για τις ενότητες διάρκειας 10-12 ωρών και 50 ευρώ για την ενότητα διάρκειας 18 ωρών.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την Δικτυακή Πύλη του Επιμελητήριου Κυκλάδων: http://www.e-kyklades.gr ή να απευθύνονται στο Τμήμα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, τηλέφωνο: 22810 82346 επιλογή 3, e-mail: contact@cycladescc.gr καθώς και στα γραφεία των νησιών σε Άνδρο, Θήρα, Μήλο, Μύκονο, Νάξο, Πάρο και Τήνο.


Θεματικές ενότητες 

 

Τίτλος Προγράμματος

 

Διάρκεια

 

Κόστος για μέλη & εργαζομένους

 

 

Κόστος για μη μέλη

 

 

Είσπραξη ανεκπλήρωτων οφειλών και υποχρεώσεων

 

5 ώρες

 

30 ευρώ

 

60 ευρώ

 

Τεχνικές εξυπηρέτησης και ικανοποίησης πελατών για εμπορικές επιχειρήσεις

 

10 ώρες

 

40 ευρώ

 

80 ευρώ

 

Τεχνικές εξυπηρέτησης και ικανοποίησης πελατών για τουριστικές επιχειρήσεις

 

10 ώρες

 

40 ευρώ

 

80 ευρώ

 

Οργάνωση, λειτουργία και διαμόρφωση εικόνας καταστήματος

 

12 ώρες

 

40 ευρώ

 

80 ευρώ

 

Οικογενειακές επιχειρήσεις – προβλήματα και προοπτικές

 

10 ώρες

 

40 ευρώ

 

80 ευρώ

 

Οργάνωση και διαχείριση επιχειρήσεων μαζικής εστίασης μέσα στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον

 

5 ώρες

 

30 ευρώ

 

60 ευρώ

 

Περιβαλλοντική διαχείριση και διαχείριση αποβλήτων για συνεργεία και φανοποιεία  αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων

(απαραίτητο για την ανανέωση αδείας)

 

18 ώρες

 

60 ευρώ

 

120 ευρώ