Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Παροικιάς


Σύμφωνα με δελτίο τύπου του Δήμου Πάρου, συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Παροικιάς  θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 31-3-2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00, για την συζήτηση και λήψη αποφ’ασεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1: Ορισμός εκπροσώπου για το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας Πρόνοιας & Αλληλεγγύης.
Θέμα 2: Εξέταση αιτήματος κ. Μαούνη Δημητρίου του Ηλία για διαμόρφωση χώρου πλησίον ιδιοκτησίας του στην πλατεία Βεντουρή.
Θέμα 3: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για μίσθωση ακινήτων προς χρήση στάθμευσης οχημάτων.
Θέμα 4: Εξέταση αιτήματος εμπόρων περιοχής πεζόδρομου Εκατονταπυλιανής για παραχώρηση κλειδιού της μπάρας στην είσοδο του πεζόδρομου για την εξυπηρέτηση των καταστημάτων τους.
Θέμα 5: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (παγωτοπωλείο με παρασκευαστήριο) κ. Ριχάρντ Ζίπλ.
Θέμα 6: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (οπωρολαχανοπωλείο) κ. Μιχαέλας Λεφάκη.
Θέμα 7: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (κομμωτήριο) κ. Κωνσταντίνου Ρομπόλα.
Θέμα 8: Αιτήσεις καταστημάτων για άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων.                  
Θέμα 9: Αιτήσεις καταστημάτων για άδεια παράτασης λειτουργίας μουσικών οργάνων.