Αντίπαρος:Ανακοίνωση του Δήμου αντιπάρου για τον προϋπολογισμό


Η Δημοτική Αρχή Αντιπάρου δημοσιοποίησε δελτίο τύπου για να ανακοινώσει την έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου από τις αρμόδιες αρχές, δίνοντας απάντηση στα σχόλια – που υποστηρίζει ότι είχαν διακινηθεί – ότι αυτός είχε απορριφθεί. Ακολουθεί το σχετικό κείμενο:

«Ενημερώνουμε τους Δημότες και Δημότισσες του νησιού μας ότι εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του 2011 του Νέου μας Δήμου. Ο Δήμος μας προχωρά στην υλοποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε νέες υποδομές και αναπτυξιακή πορεία για τον τόπο μας. Η έγκριση του προϋπολογισμού από τις αρμόδιες υπηρεσίες αποτελεί από μόνη της απάντηση στους προφήτες και στις κακόβουλες Κασσάνδρες περί σεναρίων απόρριψής του. Η Νέα Δημοτική Αρχή του τόπου μας, πάγια τακτική της έχει να απαντά με στοιχεία, πράξεις, έργα και συναίνεση. Δέσμευσή μας είναι ότι έτσι θα προχωρήσουμε. Η έγκριση του προϋπολογισμού έγινε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, Γεν. Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας, Δ/νση Δ/κου – Οικον/κου Νοτίου Αιγαίου με αριθμό ΑΔΑ:4Α12ΟΡ1Ι-Ξ»